Javni poziv v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS

prj halo, projekt travišča, life to grasslands

Javni poziv je odprt do porabe sredstev

V okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS, Življenje traviščem, je bil dne, 18.4.2017 na portalu www.travisca.haloze.org objavljen poziv za vključitev v projektne aktivnosti ohranjanja suhih travišč Haloz. Razpis objavlja partner projekta PRJ HALO skupaj z Zavodom RS za varstvo narave in Kmetijsko gozdarskim zavodom Ptuj.

Javni poziv je razdeljen v tri sklope glede na vsebine/aktivnosti potrebne za trajnostno upravljanje suhih travišč, v okviru katerih lahko kmetijska gospodarstva, društva, občine kandidirajo za vključitev svojih zemljišč v aktivnosti projekta (odstranjevanje zaraščenosti, ekstenzivna paša in košnja ter zakup in odkup zemljišč).

Prijavitelj ob oddaji vloge, za posamezen sklop posebej, določi površine za:

  • SKLOP A – oprema za skupno uporabo (gorske kosilnice, kosilnice na nitko, prikolice za živali);
  • SKLOP B – posamezna uporaba (ograja za drobnico, ograja za govedo/osle, čiščenje zarasti, sadilni material z individualno zaščito, obrezovanje starih sadnih dreves visokodebelnih sadovnjakov);
  • SKLOP C – odkup/najem zemljišč.

Javni poziv je odprt do porabe sredstev. Ob pozivu so na spletni strani objavljeni tudi prijavni obrazci in navodila za prijavo. Več informacij o javnem pozivu in pogojih prijave lahko potencialni prijavitelji dobijo na PRJ HALO: [email protected], T: 02 795 32 00.

Sodelavci projekta