Hajdina v prihodnosti

Tudi v letu 2022 so v Občini Hajdina nadaljevali pripravo idejnih zasnov in projektne dokumentacije za kar nekaj načrtovanih naložb. Predstavljamo tri osrednje projekte, ki predstavljajo temelj razvoja pri zagotavljanju še boljših in sodobnih pogojev za življenje različnih generacij v lokalni skupnosti.

 

ŠIRITEV VRTCA HAJDINA

Predmet nameravane investicije je dograditev prostorov Vrtca Najdihojca Hajdina. Obstoječi vrtec je bil zgrajen v letu 2010 kot petoddelčni vrtec, nato pa je bil zaradi potreb preurejen še za dva dodatna oddelka. Vrtec trenutno deluje že z osmimi oddelki, obiskuje ga 150 otrok.
Glede na trenutno število otrok in glede na pričakovano povečanje števila otrok vrtec potrebuje dodatne prostore, zaradi česar je predvidena dozidava vrtca z dodatnimi štirimi oddelki s pripadajočimi prostori in pričakovanim končnim stanjem desetoddelčnega vrtca. Idejno zasnovo je izdelalo podjetje TMD. Sledi izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo.

VICUS FORTUNAE – STIČIŠČE SREČNIH DOŽIVETIJ

Namen projekta Vicus Fortunae – Stičišče srečnih doživetij je:
– izgradnja ustreznega objekta, ki bo omogočal sodobno in zanimivo predstavitev izjemne kulturne dediščine;
– oblikovanje interaktivnih interpretacij vseh področij življenja v rimskem obdobju na našem območju in oblikovanje digitalnih vsebin, ki bodo dostopne najširšemu krogu obiskovalcev s spoznavanjem zgodovinskih dejstev skozi doživetja;
– vzpostavitev družabnega, ustvarjalnega in izobraževalnega središča za lokalno prebivalstvo;
– povečanje števila prihodov turistov in
– omogočiti lokalnim pridelovalcem, proizvajalcem in ustvarjalcem večje možnosti prodaje v domačem okolju.
Nov objekt, namenjen turizmu in promociji, bi bil zgrajen na nekdanji Mariničevi domačiji.

MEDGENERACIJSKI CENTER HAJDINA

Namen izgradnje Medgeneracijskega centra je uvajanje vrste programov, s katerimi bi se na različne načine uvajal model medgeneracijskega sobivanja z vključevanjem starejših, mladih in različnih lokalnih organizacij. V objektu bi bile tako zagotovljene površine, ki bi na eni strani nadomeščale običajne dnevne prostore varovancev doma starejših, na drugi strani pa javni prostor, kjer z izvajanjem različnih programov poteka družabno, kulturno
in ustvarjalno življenje v kraju. Osrednji prostor predstavlja večnamenska dvorana, ki je smiselno povezana s spremljajočimi prostori z javnimi funkcijami, kot so pisarne, prostor za razstave, večnamenski kabinet in podobno.

Dvorana s temi spremljajočimi prostori bo ob vsakodnevnem delovanju služila tudi za organizacijo protokolarnih dejavnosti v kraju. Za projekt je izdelana idejna zasnova,
ki se usklajuje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine.

Občinska uprava

Vir: Hajdinčan

Preberite še:

Lokalne volitve v Kidričevem

Želite biti redno obveščeni o novostih? Všečkajte FB stran:

Kampanija za župana Ptuja že v polnem teku

Kdo bo novi župan Ptuja?

 

MR