DEM na jezu v Markovcih gradijo novi most

dem, jez-markovci, gradnja, novi-sot

Napovedane občasne zapore

Najprej sanacija in popolna zapora starega ptujskega mostu, zdaj pa še gradbena dela na jezu Markovci, kjer so Dravske elektrarne Maribor (DEM) pričele z gradnjo novega mostu. Most čez jez Ptujskega jezera v Markovcih je namreč v času zaprtja ptujskega mosta za mnoge voznike pomembna obvozna pot, zato tam občasno prihajajo do zastojev, v prihodnje pa je pričakovati še daljše zastoje, saj investitor napoveduje občasno moten oziroma onemogočen promet preko jezu.

DEM so torej začele z izgradnjo nadomestnega cestišča preko jezu Markovci in gradbena dela naj bi bila predvidoma zaključena v začetku leta 2019. Novi most bo zgrajen na konstrukciji obstoječega jezu, in sicer tik ob obstoječem cestišču in bo nameščen na obstoječih podpornih stebrih, cestni priključki na novi most pa naj bi ostali enaki, sporočajo iz DEM.

Nekaj zapletov je pričakovati v prometu, saj bo le-ta preko jezu oziroma obstoječega cestišča v prihodnje urejen izmenično enosmerno s semaforji. V času gradnje bo občasno tudi moten oziroma onemogočen promet preko jezu, o čemer bo investitor pravočasno obveščal javnosti preko svojih, občinskih ter drugih razpoložljivih sredstev obveščanja, sporočajo iz DEM.

V času gradnje bo občasno tudi moten oziroma onemogočen promet preko jezu v Markovcih.

V času gradnje bo zaprt tudi prehod preko mostu čez dovodni kanal hidroelektrarne Formin, zato bo dovoz do jezu iz smeri Markovci preusmerjen čez naselje Nova vas pri Markovcih. Kot je poročal časnik Večer so se za gradnjo novega mostu čez zapornice v DEM odločili, ker načrtujejo obsežno gradbeno sanacijo jezu, nujni pa sta, po 40 letih delovanja, obnova zapornic in zamenjava elektro opreme. Celotna vrednost obnove jezu Ptujskega jezera v Markovcih je ocenjena na 4,9 milijona evrov, sama gradnja mostu naj bi stala 800 tisoč evrov. Namen investicije naj bil preusmeritev lokalnega prometa, ki trenutno poteka preko jezu, na novo, vzporedno cestišče, ki bo širših dimenzij, kar bo kasneje omogočilo izvedbo obsežne gradbene rekonstrukcije jezu in zapornic pretočnih polj. Iz DEM sporočajo, da bodo ta dela predvidoma potekala od leta 2019 do leta 2025.

TM, Vir: DEM