Borze v preteklem tednu – Zmanjšanje strahu na delniških trgih

Vir: istockphoto.com

12. teden tekočega leta je na finančne trge končno prinesel nekaj mirnosti, potem ko smo se v zadnjem obdobju že skoraj navadili povečane volatilnosti in negotovosti. Omenjeno potrjuje tudi indeks volatilnosti (VIX), ki je v preteklem tednu upadel za 15,2 %, poleg tega pa so skoraj vsi pomembni regionalni indeksi, z izjemo evropskega, že drugi teden zapored zaključili višje.

 

  Donosnost v zadnjem tednu* Donosnost letos*
v EUR (18. 3. 2022 – 25. 3. 2022) (31. 12. 2021 – 25. 3. 2022)
Svet – MSCI World +1,94% -1,85%
ZDA – S&P 500 +2,44% -0,91%
Evropa – DJ STOXX 600 -0,12% -6,44%
Japonska -Topix +1,91% -3,36%
Trgi v razvoju – MSCI Emerging markets +0,85% -5,06%

* vključujoč dividende, preračunano v EUR, vir: Bloomberg

V ZDA so vlagatelji uspešno prebavili prvi dvig obrestne mere Fed-a za 0,25 % točke, a teden pričeli še nekoliko sramežljivo. Vzdušje pa se je hipoma spremenilo, ko je predsednik ameriške centralne banke Jerome Powell v ponedeljek opozoril javnost, da bi lahko že na naslednjem srečanju, ki je predvideno za 3. in 4. maj letošnjega leta, ključno obrestno mero zvišali tudi za več kot 25 bazičnih točk in tako nakazal še agresivnejšo monetarno politiko. V torek je tako sledila razprodaja obveznic in premik vlagateljev v delniške naložbe; donosnost desetletne ameriške obveznice se je samo v enem dnevu povzpela za 10 bazičnih točk in teden končala tik pod mejo 2,5 %, skupno pa je od začetka leta narasla že za 85 bazičnih točk in je najvišje po letu 2019. V preostanku tedna so najbolj pridobivale delnice tehnoloških podjetij, kjer je zaradi visokih pričakovanj glede prodaje novega Iphona 13 prednjačil Apple, ter delnice družb iz avtomobilske industrije, kjer je delnica Tesle po novici o odprtju tovarne v Nemčiji do konca tedna pridobila kar 10,4 %. Nadpovprečno se je po dolgem času odrezal tudi sektor polprevodnikov, potem ko sta v četrtek do nedavnega velika tekmeca Nvidia in Intel naznanila sodelovanje pri proizvodnji čipov v Intelovih livarnah, hkrati pa so na mizi tudi državne spodbude za industrijo. Pozitivne premike potrjuje tudi proizvodni indeks PMI, ki se je v mesecu marcu zvišal najbolj po juliju 2021, kar bi lahko nakazovalo na postopno odpravo zamaškov v dobavnih verigah. Proti koncu tedna je ameriško gospodarstvo razveselila še novica, da je novo prijavljenih brezposelnih za pretekli mesec zgolj 187 tisoč, kar je znatno manj od pričakovanih 210 tisoč.

 

Timotej Žlof, finančni analitik, NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.
Timotej Žlof, finančni analitik, NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.

Na stari celini je teden minil nekoliko manj optimistično. Donosnosti državnih obveznic so sledile ameriškim in narasle v luči pričakovanih dvigov obrestnih mer onkraj Atlantika, tako da je donosnost 10-letne nemške obveznice z 0,59 % dosegla najvišjo raven po letu 2018, potem ko se je večino časa v preteklih dveh letih gibala v negativnem območju. Inflacija v Združenem kraljestvu je februarja dosegla najvišjo raven v zadnjih 30 letih, saj se je indeks cen življenjskih potrebščin zvišal za 6,2 % na letni ravni in s tem presegel povprečne napovedi v višini 6 %, kar pa še stopnjuje pritisk na angleško centralno banko po ukrepanju. Še najbolje so se v Evropi odrezali vrednostni papirji energetskih podjetij, potem ko se sicer voditelji EU niso odločili za nove sankcije proti Rusiji na energetskem področju, ampak vseeno nakazali težnjo po zmanjšanju odvisnosti od ruskih energentov. Z ZDA so tako sklenili dogovor o dobavi dodatnih 15 milijard kubičnih metrov utekočinjenega plina za letošnje leto s ciljem, da bo do leta 2030 ta številka narasla na 50 milijard kubičnih metrov. Rusija je v četrtek prvič po začetku invazije na Ukrajino za štiri ure ponovno omogočila trgovanje na moskovski borzi. Pri trgovanju veljajo številne omejitve, vključno s prepovedjo prodaje na kratko (short-selling) in prepovedjo prodaje delnic ali rubeljskih obveznic za tuje vlagatelje do 1. aprila. Ruski delniški indeks MOEX je četrtkovo trgovanje zaključil z donosnostjo v višini 4,37 %.

 

S preteklim tednom so lahko zadovoljni tudi vlagatelji v azijske delnice, kjer se so najbolje odrezale japonske delniške naložbe; borzni indeks Topix se je namreč na tedenski ravni povišal za 1,91 %. Vlagatelji so pozdravili napoved vlade o sprejetju dodatnih svežnjev gospodarskih spodbud in zagotovila japonske centralne banke, da bo tudi v prihodnje ohranjala ekspanzivno monetarno politiko. Še največ negotovosti ostaja na Kitajskem, kjer je borzni indeks Shanghai SE Composite teden končal v rdečem (-0,66 %). Glavno skrb predstavlja možnost umika kotacij več kot 200 kitajskih podjetij z ameriških borz, kar bi se lahko zgodilo že v letu 2023 oz. 2024, če kitajske oblasti ameriškim revizijskim hišam ne bodo omogočile dostopa do podatkov, ki jih nalaga tamkajšnja regulativa. Strah krepi naraščanje okužb z Covid-19 v Hong Kongu in nejasna vloga Kitajske v rusko-ukrajinskem konfliktu, ki z javno nevtralno držo zahoda zaenkrat ni prepričala.

Opozorilo:  Ta dokument je pripravila in izdala družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Tivolska ulica 48, Ljubljana, [email protected], ki je nadzorovana s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana. Dokument je bil pripravljen izključno za boljše razumevanje finančnih instrumentov in delovanja trga kapitala in ne pomeni ponudbe oziroma povabila k ponudbi za nakup ali prodajo v dokumentu obravnavanih finančnih instrumentov oziroma kakršnihkoli drugih finančnih instrumentov, povezanih z obravnavanimi finančnimi instrumenti. Dokument prav tako ne predstavlja osebnega priporočila oziroma investicijskega svetovanja po 11. členu Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS št. 77/2018 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZTFI-1), saj ne upošteva investicijskih ciljev, finančne situacije in specifičnih potreb osebe, ki se je na kakršenkoli način seznanila z delom ali celotno vsebino tega dokumenta. Dokument prav tako ne pomeni naložbenega priporočila iz 20. člena Uredbe o zlorabi trga (Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga, v nadaljevanju: Uredba o zlorabi trga). Informacije so bile pridobljene na podlagi javno dostopnih podatkov, za katere avtor meni, da so verodostojne, vendar pa za njihovo natančnost in celovitost ne jamčimo. Informacije ne predstavljajo notranjih informacij po 7. členu Uredbe o zlorabi trga. Družba NLB Skladi ne prevzema odgovornosti za posledice odločitev, sprejetih na podlagi mnenj in informacij, ki jih vsebuje ta dokument. Omenjeni podatki v tem dokumentu ne pomenijo priporočila za nakup ali prodajo katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb ali naložbenih skupin niti javne ponudbe vrednostnih papirjev, ampak le podatke in ocene, izdelane na podlagi javno dostopnih informacij, namenjene obveščanju zainteresiranih strank. Družba NLB Skladi je in bo sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedene v tem dokumentu, in z drugimi vrednostnimi papirji. V te vrednostne papirje in naložbene skupine nalagajo tudi investicijski skladi in portfelji strank gospodarjenja s finančnimi instrumenti, ki jih upravlja družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. Oseba, ki v tem dokumentu podaja mnenja in komentarje glede dogodkov na kapitalskih trgih (in/ali z njo povezane osebe), del osebnega premoženja neposredno ali posredno (prek investicijskih skladov) investira tudi v vrednostne papirje izdajateljev iz geografskih območij in/ali gospodarskih panog, v zvezi s katerimi podaja mnenja. Razmnoževanje prispevka, delno ali v celoti, brez izrecnega dovoljenja avtorja ni dovoljeno.

Timotej Žlof, finančni analitik, NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.