Borze v preteklem tednu – Vlagatelji ponovno upajo na mehak pristanek

Ugodni makroekonomski podatki tako v ZDA kot v Evropi so pretekli teden znova dajali vtis, da boj centralnih ank proti inflaciji ni oslabil gospodarstev, s tem pa se ponovno obuja upanje o mehkem pristanku. Če k temu dodamo še več kot 13 % donosnost svetovnega delniškega indeksa v prvem polletju letošnjega leta, lahko vlagatelji zadovoljni odidejo na dopust.

Kljub grozeči recesiji in nemalo pretresom je po prvi polovici leta svetovni delniški indeks kar 13 % višje, kot je bil ob zaključku lanskegaleta. Statistika od leta 1950 kaže, da so v letih, ko je donosnost v prvi polovici leta presegala 10 %, trgi v drugi polovici v povprečjupridobili še dodatnih 7,7 %, vsaj minimalno pozitivno donosnost pa so zabeležili v 82 % časa. Veter v jadra trgom dajejo tudi nedavnemakroekonomske objave v ZDA, kjer se je indeks izdatkov osebne potrošnje (PCE Index), ki ga ameriška centralna banka uporabljaza ključno merilo inflacije, znižal z aprilskih 4,3 % na 3,8 % v maju, oboje merjeno na letni ravni. Pozitivno pa so presenetile še številkenovih iskalcev zaposlitve in prodaje stanovanjskih nepremičnin. Slednja je z 12,2 % rastjo v mesecu maju povsem preseglapričakovanja, ki so predvidevala celo 1 % zmanjšanje prodaje stanovanjskih nepremičnin. Dodatno pa je v sredo razveselil podatek,da je vseh 23 velikih ameriških bank, vključenih v Fed-ov letni stresni test, brez težav prestalo tudi scenarij hude recesije. Zato ni niččudnega, da so delniški trgi pretekli teden kar pozabili na napovedi guvernerja ameriške centralne banke Jeroma Powella, da sta vdrugi polovici letošnjega leta v načrtu še dva dviga obrestne mere. Zdi se, da napoved višjih obrestnih mer nima negativnega vplivaniti na visokotehnološka podjetja, ki na perspektivi razvoja umetne inteligence nadaljujejo bikovski trend. Podjetje Apple je tako v petekkot prvo kotirajoče podjetje v zgodovini preseglo tržno kapitalizacijo 3 bilijonov dolarjev in je vredno več kot celotnih pet sektorjevindeksa S&P 500 (Surovine in predelovalna industrija, Nepremičnine, Javne storitve, Energija, Osnovne potrošne dobrine). Edini, kizaradi nepričakovano dobre kondicije gospodarstva (zaenkrat) izgubljajo, so vlagatelji v obveznice. Zahtevana donosnost na 10-letnoameriško obveznico je namreč pretekli teden končala pri 3,84 %, kar je najvišje od začetka marca.

Timotej Žlof, finančni analitik.

Ker je ruski kapitalski trg že od začetka vojne v Ukrajini močno izoliran, neuspeli poskus državnega udara najemniške vojske Wagnerni imel večjega vpliva na svetovne delniške indekse. Se je pa tekom tedna za 2,14 % podražila surova nafta, ki je teden sklenila pri70,64 dolarjev za 159-litrski sodček nafte WTI. S tem je nekoliko popravila negativna gibanja v drugem četrtletju letošnjega leta, a ješe vedno 12 % nižje kot ob začetku leta. V Evropski uniji tečaje delniških indeksov višje pomika umirjanje inflacije. Na ravnievroobmočja se je splošna inflacija v juniju spustila s 6,1 % na 5,5 %, kar je malenkost preseglo pričakovanja, izziv odločevalcem naECB pa povzroča jedrna stopnja inflacije, ki se je v juniju zvišala za 10 bazičnih točk glede na predhodni mesec in znaša 5,4 %.Umirjanje inflacije beležimo tudi v Sloveniji, saj je v juniju ta znašala 6,9 %, potem ko je še maja številka kazala na 8,4 %.

Še najmanj optimizma je od regionalnih kapitalskih trgov doseglo azijske vlagatelje. Na Kitajskem se proizvodni indeks PMI zvrednostjo 49 za mesec junij še naprej nahaja v območju krčenja, državni statistični urad pa je objavil podatek, da so dobički kitajskihproizvodnih podjetij v prvih petih mesecih leta 2023 upadli za 18,8 %, kar je sicer nekoliko bolje od aprilskega 20,6 % krčenja.Pretiranega optimizma vlagateljem tako ni mogel vliti niti premier Li Kečjang, ki je na okrogli mizi Svetovnega gospodarskega forumazagotovil, da je Kitajska na dobri poti, da tudi letos doseže 5 % gospodarsko rast. Nekaj negotovosti je prisotne tudi okoli japonskihdelniških naložb, ki so z 9,26 % rastjo indeksa Topix v prvih šestih mesecih sicer eden bolje uvrščenih delniških trgov letošnjegapolletja. Jedrna inflacija v mesecu juniju na Japonskem je namreč znašala 3,2 % in zdaj že nekaj časa vztraja nad ciljnima 2 %. To bislej kot prej lahko pripeljalo do zasuka v japonski monetarni politiki, ki zna postati manj spodbudna za delniške naložbe.

Opozorilo: Ta dokument je pripravila in izdala družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Tivolska ulica 48, Ljubljana, [email protected], ki je nadzorovana s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana. Dokument je bil pripravljen izključno za boljše razumevanje finančnih instrumentov in delovanja trga kapitala in ne pomeni ponudbe oziroma povabila k ponudbi za nakup ali prodajo v dokumentu obravnavanih finančnih instrumentov oziroma kakršnihkoli drugih finančnih instrumentov, povezanih z obravnavanimi finančnimi instrumenti. Dokument prav tako ne predstavlja osebnega priporočila oziroma investicijskega svetovanja po 11. členu Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS št. 77/2018 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZTFI-1), saj ne upošteva investicijskih ciljev, finančne situacije in specifičnih potreb osebe, ki se je na kakršenkoli način seznanila z delom ali celotno vsebino tega dokumenta. Dokument prav tako ne pomeni naložbenega priporočila iz 20. člena Uredbe o zlorabi trga (Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga, v nadaljevanju: Uredba o zlorabi trga). Informacije so bile pridobljene na podlagi javno dostopnih podatkov, za katere avtor meni, da so verodostojne, vendar pa za njihovo natančnost in celovitost ne jamčimo. Informacije ne predstavljajo notranjih informacij po 7.  členu Uredbe o zlorabi trga. Družba NLB Skladi ne prevzema odgovornosti za posledice odločitev, sprejetih na podlagi mnenj in informacij, ki jih vsebuje ta dokument. Omenjeni podatki v tem dokumentu ne pomenijo priporočila za nakup ali prodajo katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb ali naložbenih skupin niti javne ponudbe vrednostnih papirjev, ampak le podatke in ocene, izdelane na podlagi javno dostopnih informacij, namenjene obveščanju zainteresiranih strank. Družba NLB Skladi je in bo sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedene v tem dokumentu, in z drugimi vrednostnimi papirji. V te vrednostne papirje in naložbene skupine nalagajo tudi investicijski skladi in portfelji strank gospodarjenja s finančnimi instrumenti, ki jih upravlja družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. Oseba, ki v tem dokumentu podaja mnenja in komentarje glede dogodkov na kapitalskih trgih (in/ali z njo povezane osebe), del osebnega premoženja neposredno ali posredno (prek investicijskih skladov) investira tudi v vrednostne papirje izdajateljev iz geografskih območij in/ali gospodarskih panog, v zvezi s katerimi podaja mnenja. Razmnoževanje prispevka, delno ali v celoti, brez izrecnega dovoljenja avtorja ni dovoljeno.

Oglasna vsebina; naročnik NLB Skladi, d.o.o.