93 milijonov evrov sredstev za domove starejših

93 milijonov evrov sredstev za domove starejših

Medtem ko, kot je vsem znano, so bivše vlade, ki so bile v rokah levih strank, zapravljale na stotine milijonov evrov za različne študije in projekte, od katerih ni bilo nobene posredne ali neposredne koristi, smo priča ponovni odlični akciji trenutno vladajoče ekipe predsednika vlade Janeza Janše.

Priskrbeli so 93 milijonov evrov za 1200 delovnih mest v domovih za starejše

Vam je všeč članek? Všečkajte FB stran!

 

Gre za sofinanciranje investicijskih projektov, katerih namen je zagotoviti prijazno in varno bivalno okolje uporabnikom socialnih storitev v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni. Skupna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2021 do 2023 znaša 93.000.762,00 evrov.

Javni razpis ni namenjen krepitvi institucionalizacije in povečevanju kapacitet, temveč je  milijonov namenjen reševanju kritičnih razmer, pokrivanju vrzeli in zagotavljanju ustreznih standardov v obstoječih institucijah socialnega varstva, ter podpori procesu deinstitucionalizacije. Zato se število postelj oziroma neto stalnih mest, ki so predmet investicij posameznega prijavitelja ne sme povečati.

Prvi rok za oddajo vlog je 13. 7. 2021, drugi rok je 27. 8. 2021.

V okviru javnega razpisa bodo sofinancirani projekti, ki bodo prispevali k naslednjim ciljem javnega razpisa:
– izboljšanje bivalnega standarda stanovalcev z odpravo tri ali več posteljnih sob,
– zagotavljanje ločenosti čistih in nečistih poti za preprečevanje širjenja okužb,
– vzpostavitev t. i. sivih in rdečih con,
– zagotovitev infrastrukture za izvajanje storitev v skupnosti.

Javni razpis je razdeljen na dva ločena sklopa, in sicer

  1. Prilagoditev obstoječe infrastrukture.
  2. Novogradnja domov za starejše. V okviru drugega sklopa bodo sofinancirani največ 3 projekti oziroma kapacitete v skupnem obsegu največ 300 postelj oziroma mest.

Prijavitelji so upravičeni tudi do sofinanciranja infrastrukture za izvajanje storitev v skupnosti (kot prispevek procesu deinstitucionalizacije). To so infrastruktura, namenjena izvajalcem pomoči na domu in socialnega servisa, začasne namestitve (bivalne enote) in dnevne oblike varstva (dnevni center). Za namen javnega razpisa se začasne namestitve in dnevne oblike varstva lahko organizirajo samo kot samostojna organizacijska enota kot del investicije v okviru prvega ali drugega sklopa.

Namenska sredstva EU in sicer Evropskega sklada za regionalni razvoj oziroma iz pobude React-EU, ki se financira v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19, predstavljajo 100 % skupnih upravičenih stroškov projektov.

Skupna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2021 do 2023 znaša 93.000.762,00 evrov.

Ministrstvo bo posamezni projekt sofinanciralo v višini zaprošenih sredstev najmanj 500.000,00 evrov in največ 12.000.000,00 evrov za celotno obdobje sofinanciranja projekta.

Prijavitelj se lahko prijavi z več vlogami, pri čemer skupna vrednost zaprošenih sredstev vseh vlog istega prijavitelja ne sme presegati 12.000.000,00 evrov.

Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, ki bodo pri prijavitelju nastali v obdobju od 1. 2. 2020 do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, vendar ne kasneje kot do 30. 6. 2023.

Sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško še nikoli na tako visoki in prijateljski ravni!

Želite biti redno obveščeni o novostih? Všečkajte FB stran:

93 milijonov evrov sredstev za domove starejših

Višanje plač in pokojnin