Zver poziva k takojšnjemu prenehanju financiranja NVO, ki tihotapijo ilegalne migrante v EU

Evropski poslanec dr. Milan Zver je na Evropsko komisijo naslovil pisno poslansko vprašanje in predlog glede takojšnjega prenehanja spornega financiranja nevladnih organizacij, ki omogočajo tihotapljenje ilegalnih migrantov v EU.

 

Poslanec opozarja na resnost situacije in trenutne pritiske, s katerimi se EU sooča, ki so po njegovem mnenju enaki ali celo presegajo tiste iz leta 2015. Eden od dejavnikov, ki povečujejo te pritiske, je vojna v Izraelu, zaradi katere se lahko proti Evropi poda nova množica migrantov. Poleg tega obstaja tudi skrb glede možnosti infiltracije teroristov skupine Hamas, ki bi se lahko zatekli v Evropo pod krinko prosilcev za azil.

Trenutni pristop EU do teh izzivov po mnenju dr. Zvera ni zadosten. Kljub jasnemu sporočilu državljanov, ki migracije vidijo kot eno izmed ključnih tem, se po njegovem mnenju Evropska unija ne odziva ustrezno. Poslanec meni, da bi realizacija nekaterih sklepov Evropskega sveta, kot so vzpostavitev sprejemnih centrov izven Evrope, rigorozno vračanje migrantov brez urejenega statusa in zaprtje zunanje kopenske in pomorske meje EU, lahko preprečila večji del ilegalnih migracij.

Poleg tega dr. Zver izpostavlja skrb, da nekatere nevladne organizacije, ki prejemajo financiranje iz sredstev EU in držav članic, sodelujejo pri tihotapljenju migrantov. Poslanec od Evropske komisije zahteva seznam teh organizacij in se sprašuje, ali je takšno financiranje sploh primerno. Posebej je poudarjena dilema, ali bi morali nevladnim organizacijam, ki jih financira ena članica za dejavnosti, ki lahko škodujejo drugi članici, onemogočiti dostop do evropskih sredstev.

Na koncu dr. Milan Zver izraža pričakovanje, da bo Evropska komisija jasno opredelila svoj pristop in strategijo za prenehanje financiranja nevladnih organizacij, ki sodelujejo v tihotapljenju ilegalnih migrantov v EU.

MR