Župani Spodnjega Podravja proti predlagani reorganizaciji upravnih enot: “Postopke zaustavite in se pogovorimo na ravni lokalnih skupnosti!”

Župani Spodnjega Podravja so dvignili glas in naslovili zahtevo na Ministrico za javno upravo, Sanjo Ajanović Hovnik. Zaskrbljeni so zaradi predvidene reorganizacije upravnih enot, ki bi UE Ptuj jemala trenutni status.

 

Župani so predlagali, da se postopki zaustavijo in se začne dialog na ravni lokalnih skupnosti, ki najbolj poznajo okolje, njegove potrebe in posebnosti. Predlagana reorganizacija upravnih enot na način, da bi ustanovili upravne enote v vsaki izmed statističnih regij, preostale obstoječe upravne enote pa bi izgubile samostojnost in postale izpostave, ni smiselna.

Statistične regije namreč ne odražajo območij, na katerih so se vzpostavile skupne potrebe prebivalstva in gospodarstva. Skrb županov je, da se storitve državne uprave oddaljijo od prebivalcev v regiji ter jih prisilijo na daljše poti do upravnega organa. UE Ptuj po številu prebivalcev spada med največje upravne enote v Sloveniji in je četrta po vrsti, za Ljubljano, Mariborom in Kranjem.

Po številu zadev, ki se rešujejo v obdobju enega leta, pa spada med šest največjih upravnih enot. Na področju tujcev se za hitro reševanje zadev zanimajo predvsem podjetja, ki zaposlujejo tujce, in UE Ptuj je med bolj učinkovitimi upravnimi enotami pri reševanju teh zadev. Na primer, v UE Maribor uradnik na področju tujcev reši povprečno 550 zadev, v UE Ptuj pa povprečno 750 zadev. Na področju gradbenih zadev je zaradi zapletenosti postopkov neposredno sodelovanje med stranko in uradnikom še bolj potrebno. Gre za interes občanov kot fizičnih oseb in podjetij ter lokalnih skupnosti, oziroma vseh investitorjev.

Zato župani pozivajo Ministrstvo, da predlog, ki ga ima na mizi, še enkrat presodi, si pred sprejemanjem odločitev vzame dodaten čas za razpravo na terenu ter na podlagi videnega in slišanega opravi analizo, ki bo dala odgovore, kako izboljšati kakovost in predvsem hitrost izvajanja postopkov. Želijo si podpornega okolja, v katerem njihovega delovanja ne bodo onemogočali pomanjkanje kadra in zapleteni birokratski postopki.

MR