Župan poudarja pomen vzdrževanja osnovne infrastrukture

V oddaji Z županom občine Dornava na BKTV je gostoval župan Matej Zorko, ki je delil svoje izkušnje in izzive v novi vlogi. Po dobrem letu na položaju se je soočal z nepredvidljivostjo in improvizacijo pri reševanju vsakodnevnih težav občanov v majhni ekipi občine. Primopredaja oblasti je bila korektna, vendar so se pojavile številne odprte zadeve, ki so zahtevale pozornost in rešitve.

 

Župan je poudaril, da velik del njegovega dela ni vidno javnosti, vključuje pa veliko papirologije, odločanja in usklajevanja z različnimi interesi. Kljub temu, da župan opravlja funkcijo nepoklicno, se aktivno vključuje v reševanje problemov in poslušanje potreb občanov. Sodelovanje z občinskim svetom poteka dobro, večino odločitev sprejmejo soglasno, pred sejami pa se sestajajo v odborih za pripravo in usklajevanje tem.

Proračun občine Dornava znaša približno tri milijone evrov, pri čemer je pomembna skrb za investicije v obnovo cest, ki so bile v preteklosti zanemarjene. Župan poudarja pomen vzdrževanja osnovne infrastrukture in izrabo razpoložljivih finančnih sredstev za prioritetne projekte. Kljub omejenim virom se trudi najti rešitve za izboljšanje življenjskih pogojev v občini.

V sodelovanju z občinskim svetom župan prisega na dialog in usklajevanje stališč pred sejami, kar prispeva k učinkovitemu delovanju občinskega sveta. Kljub hitrim sejam, kjer večina odločitev poteka brez dolgih razprav, se župan trudi zagotoviti, da so pomembne teme ustrezno obravnavane in usklajene z interesi občanov. Proračunske prioritetne so usmerjene v investicije v infrastrukturo ter v izboljšanje kakovosti življenja v občini.

Župan se zaveda pomembnosti sledenja strategiji vzdrževanja infrastrukture in izkoriščanja razpoložljivih sredstev za skupne dobrobiti. Kljub izzivom finančnih omejitev se trudi najti rešitve za izboljšanje življenjskih pogojev občanov, tako z vzdrževanjem cest kot tudi z naložbami v javne prostore in rekreacijske površine. Sodelovanje z občinskim svetom je ključno pri doseganju soglasnih odločitev in učinkovitem upravljanju občinskih zadev.

MR