Župan Kidričeva je ustavil podražitev vode

Komunala Ptuj je pripravila nov elaborat za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo za vse občine njihovega vodooskrbnega sistema. Znesek za porabljeno vodo se bo zvišal s 14,57 evra na 18,63 evra oziroma za 27,8 odstotka, medtem ko se bo strošek čiščenja odpadnih voda od občine do občine razlikoval. Vendar so v Občini Kidričevo zavrnili te namere.

 

Cena, ki jo je izdelala Komunala Ptuj, temelji na cenovni kapici in znaša približno 200 evrov za megavatno uro za prvo polovico leta ter okoli 400 evrov za drugo polovico leta. Vendar Občina Kidričevo pričakuje nižjo ceno električne energije v nadaljevanju leta, zato bi plačevanje po takšni ceni pomenilo plačevanje na zalogo, pri tem pa občani Kidričevega ne bi imeli večje koristi.

Financiranje lokalnih skupnosti v vodovodno omrežje je že dlje časa pereča tematika v občinah Dravskega polja. Zaradi tega je bil sprejet sklep odbora za gospodarsko infrastrukturo, da Občina Kidričevo zahteva svoj elaborat in ne skupnega, ki ga je izdelala Komunala Ptuj za vseh 23 občin na vodooskrbnem sistemu. Vendar pa Občina Kidričevo vztraja, da bi imeli enotno ceno vode.

Vzdrževanje vodovodnega sistema je kompleksno, pri čemer imajo nekatere občine manj stroškov zaradi novejšega sistema, spet druge pa v dotrajan sistem vlagajo veliko več denarja.

V letu 2019 se je med Občino Kidričevo in Komunalo Ptuj iskrilo že pri potrjevanju novih cen oskrbe s pitno vodo. Kidričani so bili edini v regiji, ki niso pristali na višjo omrežnino, ki bi se po napovedih ptujske komunale vlagala v nove vodomere. Vendar pa je to po besedah predstavnika bistriške komunale nesprejemljivo, saj so že zamenjali vse vodomere, vendar se cena omrežnine ni bistveno spremenila.

Slednje je privedlo do potrditve podražitve s strani komunalnega podjetja Slovenska Bistrica, medtem ko so v Občini Kidričevo ptujsko komunalo prosili za obširnejšo razlago predlaganih podražitev. V javnosti pa se je pojavila tudi špekulacija, da bodo nekda bodo nekateri občani ostali brez pitne vode.

 

Vir: net-tv.si

MR