Zunaj je razpis za sodelovanje na razstavi Dobrote slovenskih kmetij

Od 15. do 17. maja 2020 bo v minoritskem samostanu na Ptuju že 31. državna razstava Dobrote slovenskih kmetij. Še nekaj dni je ostalo do zaključka prijav.

KGZS Zavod Ptuj, Mestna občina Ptuj, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju z ostalimi kmetijsko gozdarskimi zavodi in ob podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se že pripravljajo na letošnje dneve dobrot slovenskih kmetij, na 31. državno razstavo in ocenjevanje kmečkih prehranskih izdelkov. Tako kot v preteklih letih bodo tudi letos izdelke ocenjevale strokovne komisije in podeljena bodo zlata, srebrna in bronasta priznanja za kakovost.

Na razstavi Dobrote slovenskih kmetij lahko sodelujejo kmetije in druga kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri MKGP, oziroma imajo trajne nasade vpisane v register pri MKGP ali so vpisani v register čebelnjakov. Ocenjujejo se izdelki iz surovin pridelanih na lastni kmetiji, del surovin je lahko dokupljenih ali nabranih (za čaje) na lokalnem območju. Pri izdelkih iz žit lastna surovina ni pogoj, sporoča organizator vsakoletne razstave.

Nagrajeni izdelki bodo na razstavi

Vsi, ki želijo sodelovati na razstavi, se lahko javijo na lokalni enoti kmetijske svetovalne službe, kjer jim bo svetovalec elektronsko izpolnil prijavnico za vsak izdelek posebej. S seboj pa je potrebno prinesti KMG MID kmetije. Zadnji rok za prijavo je petek, 21. februar 2020, do 15. ure.

Na Dobrotah slovenskih kmetij bodo tudi letos ocenjevali: izdelke iz žit, mlečne in mesne izdelke, olja, kise, sokove, žgane pijače, suho sadje, vina, sadjevce – sadna vina, domače marmelade in džeme, kompote, konzervirane vrtnine in drugi konzervirane pridelke, med ter čaje. Nagrajeni izdelki bodo razstavljeni.

Prispevek – kotizacija za ocenjevanje znaša skupaj z DDV-jem 30,00 evrov za prvi izdelek, za vsak naslednji izdelek na isto ime in priimek pa 25,00 evrov. Vsak izdelek za ocenjevanje mora biti opremljen tudi z deklaracijo, iz katere bo razvidno, za kakšen izdelek gre, odstotki posameznih sestavin, vsi dodatki, kdaj je bil izdelan in do kdaj je izdelek uporaben, čas in način priprave (klobase za kuhanje in čaji).

Kmetije, ki svoje izdelke deklarirajo kot ekološke, morajo priložiti fotokopijo veljavnega certifikata za posamezen izdelek. Vzorci, ki bodo prerezani, v premajhnih količinah ali prepozno dostavljeni, ne bodo ocenjeni, sporoča organizator Dobrot slovenskih kmetij.

Razpis in vsi pravilniki o ocenjevanju izdelkov na Dobrotah slovenskih kmetij 2020 so objavljeni na spletnih straneh KGZS in KGZS Zavoda Ptuj: www.kgz-ptuj.si ali www.dobroteslovenskihkmetij.si

Foto: KGZ Ptuj