Žepnina za dijake občine Kidričevo

Občina Kidričevo je letos ponovno objavila razpis predmet katerega so sredstva za žepnine dijakom za šolsko leto 2021/2022.

 

Pravico do prejema žepnine imajo dijaki, ki imajo stalno prebivališče v občini Kidričevo, se redno izobražujejo doma ali v tujini in so prvič vpisani v letnik, v času vložitve vloge še niso dopolnili 20 let in niso vpisani v programe samoizobraževanja, poklicnega tečaja in podobne programe, imajo status dijaka. Zraven tega morajo aktivno sodelovati v enem društvu, ki je registrirano na območju občine Kidričevo. Žepnina za dijake znaša 20 EUR na mesec

Žepnina bo upravičencem dodeljena za deset (10) mesecev, in sicer za odboje od 1. septembra 2021 do 30. junija 2022. V primeru, da se prejemniki odločijo, da se jim žepnina izplača v obliki vrednostnih bonov Sternthal pa se prejem žepnine podaljša za dva  meseca.

Zainteresirani morajo vlogo oddati osebno ali po pošti na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, najkasneje do 10. septembra 2021.

Več informacij na naslednji povezavi.