Zeleno luč za razvoj gospodarstva: Občina Ormož zagnala projekt v EPC Glinokop

Občina Ormož je danes zaznamovala pomemben korak v razvoju lokalnega gospodarstva z uradnim podpisom pogodbe za komunalno ureditev Ekonomsko poslovne cone Glinokop Sklop 1. Župan Občine Ormož, Danijel Vrbnjak, je skupaj z izbranim izvajalcem del, Komunalnim podjetjem Ormož, in podjetjem Mind inženiring d.o.o., ki bo nadziralo izvedbo, podpisal gradbene pogodbe.

 

Projekt, ki je prejel polno podporo Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj z zagotovljenim 100% sofinanciranjem v višini 1,6 milijona evrov, obsega izgradnjo nove infrastrukture, ki bo podprla nadaljnji gospodarski in socialni razvoj občine. Med predvidenimi deli so nova cestna povezava od državne ceste Pavlovci – Ormož do cone, gradnja lokalnih cest, kanalizacije, vodovoda, telekomunikacijskih omrežij, javne razsvetljave in plinovoda.

Direktorica občinske uprave, Milena Debeljak, je izpostavila, da poleg tehnološkega parka, komunalna ureditev EPC Glinokop predstavlja ključni korak k boljši pripravljenosti Ormoža na prihod novih investitorjev, saj bodo nove infrastrukture vredne skoraj 1,4 milijona evrov, omogočile ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujale gospodarsko rast.

Zaključek vseh del je predviden do 30. septembra 2024, s čimer bo Ormož postal privlačnejši za podjetja in pospešil svoj razvoj na področjih, ki so ključna za izboljšanje življenjske ravni in kakovosti bivalnega okolja svojih občanov.

MR