Zelena ekonomija – prihodnost planeta

Damir Žerak

Projekta Zelena ekonomija – prihodnost planeta izvaja Zavod Medgeneracijske vzajemnosti, ob finančni podpori EU in projekta »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – projekt predsedovanja EU 2020–2022«, ki ga izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.

 

V družbi so potrebne velike spremembe. Če bomo še dolgo obremenjevali naš planet bomo kmalu ostali brez naravnih virov.

Življenjski standard se vedno veča,

Vedno več denarja, večkja kupna moč, večje potrošništvo, tako tudi potrebe po materialnih dobrinah. Večje gospodarske dejavnosti pa pogosto pomenijo večji pritisk na naravne vire.

30.07.2021 je bil dan globalnega okoljskega dolga. To pomeni, da je človeštvo po izračunih organizacije Global Footprint Network s svojo porabo naravnih virov in ekosistemskih storitev preseglo letošnjo obnovitveno sposobnost  Zemlje. V Sloveniji smo to dosegli že 30.4. Porabimo toliko, kot da bi imeli na razpolago tri Slovenije.

A dejstvo je, da smo po podatkih Global Footprint Network v Sloveniji naravne vire, ki so nam bili letos na voljo, porabili bistveno prej kot preostali svet in tudi prej kot nekatera bistveno večja evropska gospodarstva, kot so npr. nemško, francosko, italijansko in britansko. Kot družba in gospodarstvo tako porabimo toliko virov, kot bi imeli na razpolago tri Slovenije. K ekološkemu odtisu največ prispevamo z ogljičnim odtisom, ki je posledica netrajnostne rabe energije, predvsem v gospodinjstvih (za prispeva ogrevanje) in v prometu, so pojasnili na Arsu.

EU se je zavezala, da bo do leta 2050 dosegla podnebno nevtralnost. Da bi dosegli ta cilj, bo potrebno preoblikovanje evropske družbe in gospodarstva, ki ga je treba izvesti na čim bolj gospodaren, pravičen in socialno uravnotežen način.

Vsebina predsedovanja Slovenije EU bo zelena.

Ena izmed prednostnih nalog Republike Slovenije v času predsedovanja Svetu EU v 2021 bo »Gospodarska prenova Evropske unije, temelječa na digitalnem in zelenem prehodu«. Ključni poudarki znotraj te prednostne naloge se nanašajo na gospodarske ukrepe za zeleni prehod, vključevanje načel trajnostnega razvoja v obstoječe poslovne procese.

V projektu Zelena ekonomija – prihodnost planeta bomo ozaveščali o pomembnosti transformacije različnih poslovnih modelov v t.i. zeleno gospodarstvo.

Projekt obravnava dva problema, ki ju želimo hkrati kombinirati in rešiti. Prva obravnavana problematika je spodbujanje podjetništva. Ta problem najbolj zadeva mlado prebivalstvo in je glavna prioriteta EU že od prejšnjega 7 letnega finančnega obdobja.

Drugi problem se nanaša na okoljska vprašanja. Zemlja je vedno bolj onesnažena in si nikoli ne prizadevamo dovolj, da bi zaščitili svoje okolje, da bi imeli možnosti za rast in vzgojo naših družin v zdravem okolju.

Ta problem rešujemo z uporabo zelenih tehnologij ter okolju prijaznih poslovnih idej in družbene odgovornosti.

Če oba problema združimo, dobimo t.i. “zelena delovna mesta”.

Izvedli bomo vrsto dejavnosti, kjer bomo ozaveščali o pomembnosti uporabe zelenih tehnologij v proizvodnih procesih, uvajanje t.i. krožnega gospodarstva in drugih poslovnih rešitvah, ki za poslovanje uporabljajo okolju prijazne tehnike.

V šest mesečnem projektu bomo izvedli 3 delavnice na temo zelene ekonomije, ki jih bomo podkrepili s predstavitvijo uspešnih slovenskih podjetij, ki so primeri dobre prakse zelene ekonomije.

Vmes pa bomo zagnali medijsko kampanjo, ki bo potekala na socialnem omrežju Facebook s promoviranimi vsebinami. Izdelali bomo več kampanjskih vsebin, med drugim tudi video z bolj ali manj znanimi slovenskimi obrazi.

Na koncu projekta bomo predstavili naše delo na zaključni konferenci, ki se bo končala z okroglo mizo predstavnikov gospodarstva, nevladnega sektorja in Vlade Republike Slovenije.

DAMIR ŽERAK