Zdravniki koncesionarji so rešitev zdravstvenega sistema

Vir: zdravstvo.si

V zadnjih tednih smo priča številnih kritik na zdravnike koncesionarje kot največje “privatnike” zdravstvenega sistema. Trenutna vlada in njihovi podporniki na ulicah, t.i. stavkajoči pacienti, so mnenja, da so ravno koncesionarski družinski zdravniki srž problema javnega zdravstva in uničevalci javnega zdravstvenega sistema.

 

Resnica je ravno nasprotna. Zdravniki koncesionarji družinske medicine so ravno tisti, ki najbolj držijo javni zdravstveni sistem nad vodo, da ne propade dokončno.

V skupini zdravstvo.si so pripravili primerjalno analizo opredeljenih oseb pri družinskih zdravnikih na dan 31.12.2022.

Analiza razkriva to kar potrjujejo dostopni javni zdravstveni sistemi v EU (Avstrija, Nemčija, Nizozemska, Francija, Finska…). Zasebni izvajalci – svobodni zdravniki družinske medicine so temelj dostopnega javnega zdravstva, so zapisali na zdravstvo.si.

Zdravniki družinske medicine zaposleni v zdravstvenih domovih (ZD) imajo zaradi posledic slabega upravljanja in organizacije v državnem zdravstvu manj opredeljenih oseb, kot zasebniki s koncesijo (ZK).

Koliko pacientov imajo zasebniki s koncesijo v primerjavi z družinskimi zdravniki zaposlenimi v zdravstvenih domovih v Spodnjem Podravju?

V OE Ptuj ima povprečni zdravnik zaposlen v javnem zdravstvenem domu v povprečju 1371 opredeljenih pacientov, medtem ko imajo zasebniki koncesionarji v povprečju 2083 pacientov, kar pomeni 34% več.

V OE Ormož je v povprečju 1328 pacientov opredeljeniv pri zdravniku v javnem zdravstvenem domu, medtem ko jih k zasebniku koncesionarju hodi 31% več oziroma 1800 pacientov na zdravnika.