Zaprte ceste na Ptuju zaradi izgradnje kanalizacije

Komunalno podjetje Ptuj d.d. bo izvedlo popolno zaporo Zavčeve ulice in Pivkove ulice, zaradi izvedbe del, potrebnih za izgradnjo kanalizacijskega omrežja.

 

Popolna zapora navedenih občinskih cest bo izvedena v času gradnje javnega kanalizacijskega omrežja, v obdobju med 16. 8. 2022 in 31. 5. 2023.

Med 16. 8. 2022 in 31. 10. 2022, med 7. in 17. uro, bo Komunalno podjetje Ptuj d.d. bo izvedlo popolno zaporo Draženske ceste, Ulice 14. Divizije in Ulice Šercerjeve Brigade, iz istih razlogov.