Zapore na cestah v Ptuju zaradi prireditev in gradbenih del

Ptuj, 22. julij 2023 – Občani in obiskovalci Ptuja bodo morali v naslednjih dneh upoštevati nekaj zapor na občinskih cestah zaradi različnih prireditev in gradbenih del, ki bodo potekale na tem območju.

 

  1. “Tradicionalni Ožbaltov sejem 2023”:

Javne službe Ptuj obveščajo, da bo prireditev “Tradicionalni Ožbaltov sejem 2023” povzročila popolno zaporo naslednjih občinskih cest: JP 830741 (Ulica heroja Lacka), LK 329421 (Slomškova ulica), LZ 329401 (Prešernova ulica), JP 830732 (Mestni trg), JP 830735 (Murkova ulica), JP 830735 (Slovenski trg), JP 830742 (Novi trg), JP 830731 (Miklošičeva ulica), LK 329431 (Vinarski trg) in JP 830733 (Krempljeva ulica). Popolna zapora bo veljala v četrtek, 3. avgusta 2023, od 5. do 17. ure.

  1. “Kulinarična prireditev Odprta kuhna”:

Zavod za turizem Ptuj obvešča o popolni zapori občinskih cest JP 830741 (Ulica Heroja Lacka), JP 830733 (Krempljeva ulica), JP 830732 (Mestni trg), JP 830731 in JP 830732 (Miklošičeva ulica), JP 830738 (Zelenikova ulica) zaradi prireditve “Kulinarična prireditev Odprta kuhna”. Zaradi slabe vremenske napovedi je bila prireditev prestavljena, zato bo popolna zapora veljala v soboto, 29. julija 2023, od 8. do 24. ure.

  1. “Ptujska poletna noč 2023”:

Zavod za turizem Ptuj obvešča tudi o popolni zapori občinskih cest JP 830741 (Ulica Heroja Lacka), JP 830733 (Krempljeva ulica), JP 830732 (Mestni trg), JP 830731 in JP 830732 (Miklošičeva ulica), JP 830742 (Novi trg), LK 329421 (Slomškova ulica, Slovenski trg), LK 329401 (Prešernova ulica, Cankarjeva ulica), JP 830743 (Vodnikova ulica) in JP 830738 (Zelenikova ulica). Ta zapora bo veljala v petek, 4. avgusta 2023, od 14. ure do 4. ure naslednjega dne in v soboto, 5. avgusta 2023, od 14. ure do 4. ure naslednjega dne.

  1. Gradbena dela na kategorizirani in nekategorizirani občinski cesti:

Komunalno podjetje Ptuj d.d. obvešča o delni in občasni popolni zapori kategorizirane občinske ceste JP 831861 Anželova ulica I. Prav tako bo delna zapora zajemala tudi dela nekategorizirane občinske ceste, ki se v nadaljevanju priključuje na JP 831861 Anželova ulica I. Zapora bo potekala fazno in sicer med 24. julijem 2023 in 23. avgustom 2023, od ponedeljka do petka, med 7. uro in 16.15. V preostalem času se bo gradbišče uredilo na način, ki bo omogočal prevoznost ceste.

  • Prva faza gradnje bo občasna popolna zapora občinske ceste JP 831861 Anželova ulica I, od hiše številka 2 do hiše številka 5, v času od 24. julija 2023 do 3. avgusta 2023.
  • Druga faza gradnje bo občasna popolna zapora nekategorizirane občinske ceste, ki se v nadaljevanju priključi na JP 831861 Anželova ulica I, od hiše številka 1 do objekta hiše številka Slovenskogoriška cesta 7, v času od 3. avgusta 2023 do 17. avgusta 2023.
  • Tretja faza gradnje bo občasna delna zapora občinske ceste JP 831861 Anželova ulica I, pri objektu Cesta 8. avgusta 2, v času od 17. avgusta 2023 do 23. avgusta 2023.

Vse občane in voznike pozivamo, da upoštevajo označbe, ustrezno prilagodijo svojo pot in spremljajo morebitne spremembe glede zaprtih cest. V primeru morebitnih zamud ali nujnih poti prosimo za razumevanje. S skupnimi prizadevanji bomo zagotovili varnost in uspešno izvedbo prireditev ter gradbenih del na Ptuju.

Vir: ptuj.si

MR