Zapore cest v naslednjih dneh

Komunalno podjetje Ptuj d.d. obvešča o občasni delni zapori kategorizirane občinske ceste LC 328032 Ptuj – Draga, na odseku Svržnjakova ulica 4 – Žabjak 1, zaradi del potrebnih za izgradnjo vodovodnega omrežja.

Občasna delna zapora navedene občinske ceste se dovoli v času od torka, 11. 4. 2023, do petka, 30. 6. 2023, med 7. in 17. uro.

Obveščamo o popolni zapori občinske ceste LZ 329011 Draženska cesta, zaradi izvedbe novega nizko napetostnega priključka do objekta Draženska cesta 27.

Popolna zapora občinske ceste LZ 329011 Draženska cesta se dovoli v petek, 14. 4. 2023, od 8. do 11. ure.

Obveščamo o popolni zapori občinske ceste LK 329581 Vičava I. in priključka JP 830971 Vičava II., zaradi izvedbe novega nizko napetostnega priključka do
objekta Vičava 74.

Popolna zapora občinske ceste LK 329581 Vičava I. in priključka JP 830971 Vičava II., se dovoli v sredo, 26. 4. 2023, od 8. do 17. ure, ali v primeru slabega vremena v petek, 28. 4. 2023, od 8. do 17. ure.

Ptujska klet d.o.o. obvešča o delni zapori pločnika kategorizirane občinske ceste LK 329431 Vinarski trg, zaradi izvedbe sanacije fasade na objektu Vinarski trg 11.

Delna zapora pločnika navedene občinske ceste se dovoli od ponedeljka, 10. 4. 2023, do sobote, 10. 6. 2023.

GMG ELMONT d.o.o. se dovoli delna zapora kategorizirane občinske ceste LC 328032 Ptuj – Draga, zaradi izvajanja del potrebnih za izvedbo novega priključka na plinovodno omrežje do objekta Žabjak 11.

Delna zapora navedene občinske ceste se dovoli v času od torka, 25. 4. 2023, do četrtka, 27. 4. 2023.

Prosijo za razumevanje

Vir: ptuj.si

MR