Zapore cest

Komunalno podjetje Ptuj d.d. obvešča, da bo zaradi nujne sanacije kanalizacijskega omrežja 3. 11. 2023, od 7. do 15. ure izvedena popolna zapora Prešernove ulice. V ostalem času bo cesta prevozna.

 

Komunalno podjetje Ptuj d.d. obvešča o podaljšanju občasne popolne zapore kategorizirane občinske ceste JP 828481 Sovretova pot zaradi nedokončanja del in izvedbe dodatnih del pri izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja.

Komunalno podjetje Ptuj d.d. obvešča, da bo zaradi nujne sanacije kanalizacijskega omrežja 2. 11. 2023, od 7. do 15. ure, izvedena popolna zapora Cankarjeve ulice. V ostalem času bo cesta prevozna.

Občasna zapora občinske ceste se zaradi nedokončanja del podaljša do 30. 11. 2023.

Dovoli se delna zapora občinske ceste JP 828481 Sovretova pot za izvedbo zaključnih in dodatnih del, v skladu s tipsko zaporo N-5 Pravilnika o zaporah na cesti, ter občasna popolna zapora občinske ceste JP 828481 Sovretova pot, v času izvedbe asfaltiranja in izjemoma, kadar ni možno zagotoviti zadostne širine za izvajanje delne zapore v skladu s pravilnikom in se uredi s tipsko shemo zapore E-6 Pravilnika o zaporah na cesti (Uradni list RS, št. 4/2016 in 132/22 -ZCes-2)

Arena Events d.o.o. obvešča o popolni zapori občinskih javnih cest LK 329841 (Čučkova ulica, Žnidaričevo nabrežje) in LK 329851 (Na tratah), zaradi izvedbe prireditve »Slade in Get back«.

Popolna zapora omenjene občinske ceste se dovoli od petka, 24. 11. 2023, od 16. ure, do sobote, 25. 11. 2023, do 12. ure.

Arena Events d.o.o. obvešča o popolni zapori občinskih javnih cest LK 329841 (Čučkova ulica, Žnidaričevo nabrežje) in LK 329851 (Na tratah), zaradi izvedbe prireditve »Koncert Queen Real Tribute«.

Popolna zapora omenjene občinske ceste se dovoli od sobote, 2. 12. 2023, od 15. ure, do nedelje, 3. 12. 2023, do 12. ure.

MR