Zapora ceste

Vlagatelj GVO d.o.o, Cigaletova 10, 1000 Ljubljana, obvešča o popolni zapori pločnika in kolesarske steze ob občinski cesti LZ 328143 Potrčeva cesta III., zaradi izgradnje optičnega priključka.
Popolna zapora pločnika in kolesarske steze občinske ceste LZ 328143 Potrčeva cesta III. se dovoli v času izvajanja del – v torek, 14. 3. 2023, od 8. do 15. ure, ali v primeru slabega vremena v četrtek, 16. 3. 2023, od 8. do 15. ure.
Prosijo za razumevanje.
Vir: www. ptuj.si