Zaostritve pri prehajanju meje!

meje državna meja
Prehod državne meje! Foto: Pixabay.com

Vlada je sprejela spremembe odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Spremembe odloka so stopile v veljavo danes ob 00. uri.

Nove kontrolne točke!

Na vseh notranjih mejah, torej mejah z Italijo, Avstrijo in Madžarsko, se uvajajo kontrolne točke, treh različnih tipov. Prvi je tip A, to so vstopne točke, ki bodo odprte oziroma bo tam možno prehajati mejo 24 ur na dan. Te točke so na meji z Italijo Vrtojba, Fernetiči in pa Škofije. Na meji z Avstrijo so to Karavanke, Ljubelj, Šentilj, Gornja Radgona in Gederovci. Na meji z Madžarsko pa sta to Dolga vas in Pince. Drug tip mejnih prehodov so tako imenovani prehodi B. Ti, bodo odprti le ob določenih urah. Pretežno so namenjeni lokalnemu prehajanju meja. Ti pa so na meji z Italijo Krvavi Potok, Robič, Predel, Nova Gorica – Erjavčeva, Meblo in Rateče. Na meji z Avstrijo so to Holmec, Vič, Šentilj, Trate, Jurij in Kuzma. Na meji z Madžarsko pa sta to Hodoš in Čepinci. Odprti bodo ostali tudi drugi meji prehodi, kontrolne točke tipa C, kjer prisotnost policije ni stalna in se kontrola vstopa ne izvaja periodično oziroma ob določenih časovnih obdobjih. Bodo pa se te točke kontrolirale naključno. To so vse tiste točke, kjer mejo prehajajo v glavnem dvolastniki zemljišč na obeh straneh meje, pri čemer je tokrat v odloku jasno določeno, da je na kontrolnih točkah oziroma na teh mejah možno prestopati zgolj tistim, ki bodisi živijo v obmejni administrativni enoti Italije, Avstrije ali Madžarske ali pa s slovenske strani občine, ki leži ob meji z Italijo, Avstrijo ali Madžarsko.

Obvezna karantena za 5 dni!

Druga pomembna sprememba pri vstopu pa velja za primere, ko posameznik ob vstopu nima PCR ali hitrega antigenskega negativnega testa oziroma nima potrdila, da je bil cepljen oziroma da je bolezen prebolel. V teh primerih bo oseba napotena v karanteno, ki pa jo je po novem možno zaključiti šele po petem dnevu in ne več že naslednji dan po začetku prestajanja karantene.

Testiranje obvezno za dnevne migrante

Tretja pomembna novost v odloku pa je obvezno testiranje nekaterih izjem, ki dnevno prehajajo mejo. Za te bo testiranje obvezno enkrat tedensko od sobote, 15. marca naprej. Ti potniki oziroma državljani z ene ali druge strani bodo morali pri čezmejnem prehajanju predložiti negativni test na koronavirus, ki ni starejši od sedem dni. Gre za čezmejne delovne dnevne ali tedenske migrante, za osebe, ki občasno prehajajo mejo zaradi pomoči ali oskrbe oseb. Gre za tiste, ki prehajajo mejo zaradi vključenosti v izobraževanje. Otroci do vključno 12 leta so izvzeti, ne pa tisti, ki otroke v ta izobraževalni sistem vozijo. Enako velja za dvolastnike ali najemnike zemljišč. Torej, vsi ti morajo razpolagati z negativnim testom, ne starejšim od sedem dni.

Ne bo več fiktivnih prebivališč!

Na osnovi pred dnevi potrjenega zakona o prijavi prebivališča bodo v največji možni meri onemogočili ali pa zmanjšali zlorabo fiktivnih prebivališč, npr. s ponovno uvedbo krajevno pristojne upravne enote za prijavo teh prebivališč. Skrajšujejo se postopki upravnih nadzorov, če se ugotavljajo nezakonitosti, kar bo prispevalo k večji urejenosti tega področja.

Debirokratizacija z uvedbo novih osebnih izkaznic

Podobno je bil pred dnevi sprejet zakon o osebni izkaznici, ki je naravnan v smeri debirokratizacije identificiranja z dokumenti. V prihodnjih mesecih, takoj po izvedenem javnem naročilu, bo tako možno pridobiti osebno izkaznico, ki bo tudi nosilka drugih medijev, na primer elektronske identifikacije. V osebno izkaznico bo vkomponirana tudi zdravstvena kartica, torej bo mogoče z eno in isto kartico opravljati tako identifikacijo osebe kot jo uporabljati v zdravstvenih ustanovah namesto sedanje zdravstvene kartice.