Zakaj 600 evrov samo sodnikom in tožilcem, ne pa tudi vsem ostalim?

Na današnji 6. redni seji Državnega zbora je poslanec Zvone Černač predsedniku vlade dr. Robertu Golobu zastavil ustno poslansko vprašanje v zvezi z reformo sistema plač v javnem sektorju.

 

Golob sodnikom in tožilcem obljubil “happy end”

“Predsednik vlade, verjetno se boste strinjali, da je vsako delo častno. Vsak, ki dela in s tem skrbi zase in za svojo družino, si zasluži spoštovanje in za opravljeno delo tudi pošteno plačilo,” je sporočil Zvone Černač.

Černač je povedal tudi, da je 10. januarja predsednik vlade Golob na seji Sodnega sveta sodnikom in tožilcem obljubil “happy end”

“…mi smo se odločili, da bomo s 1. januarjem sprejeli dodatek k vsem vašim plačam, 600 evrov bruto že za januar letos,” je sporočil Golob tožilcem in sodnikom.

Černač je zato vprašal Goloba, zakaj meni, da sodniki in tožilci predstavljajo prioriteto pri urejanju plačnih razmerij?  Dejstvo je, da imamo sodnikov »per capita« dvakrat več od povprečja, zdravnikov pa bistveno manj oziroma premalo, zato ljudje čakajo na storitve nedopustno dolgo.

“Zakaj 600 evrov samo sodnikom in tožilcem, ne pa tudi vsem ostalim, ki ravno tako čakajo na ureditev plačnih razmerij?” je zanimalo Černača.

Na občnem zboru sodnikov in tožilcev je Golob dejal »mi smo se odločili«, torej, Černača je še zanimalo kdo se je odločil za 600 evrov dodatka mesečno sodnikom in tožilcem? In, kdaj je bila ta odločitev formalno pravno sprejeta?

Golob je na ta vprašanja odgovoril nadvse nenavadno. Ali mogoče smatra, da so sodniki tista najbolj ranljiva skupina v javnem sektorju? Povedal je namreč, da lahko drugi na povišanje plač še malo počakajo. Po njegovo se bi naj funkcionarji znašli na dnu.

zato je klicanje po hitrosti, ko gre za teden ali dva, pri čemer se tega nihče ni lotil 14 let, res nekoliko smešno…je odgovoril Golob, zakaj se pri drugih ne mudi, ampak zgolj pri sodnikih.

Še več, Golob je bil znova ujet na laži. Povedal je namreč, da so sodniki bili eni izmed redkih, ki sed jim ni plača povišala. Kar je seveda debela laž. Lansko leto so se vsem v javnem sektorju plače zvišale za 4,5%, tudi sodnikom.

Je pa res, da so bili sodniki edini funkcionarji, ki se jim tekom epidemije COVID-19 plača ni znižala za 30%.

MR