Začenja se novo šolsko leto

prvi_september, novo_šolsko_leto, ministrstvo

V novem šolskem letu bo 189 šolskih dni

Poletne počitnice so zaključene in 1. septembra šolo, vrtci, javni in zasebni zavodi spet na stežaj odpirajo vrata. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bo v vrtce v novem šolskem letu vključenih okoli 85.000 otrok, ti pa bodo vključeni v 108 samostojnih javnih vrtcev, 194 vrtcev pri OŠ ter 85 zasebnih vrtcev. V osnovno šolo bo v šolskem letu 2017/2018 vključenih 179.511 učenk in učencev, kar je 4.332 več kot lani, prvošolk in prvošolcev bo 21.850, kar je 302 manj kot lani.

Lanski prvošolci jutri vstopajo v drugi razred. Foto: TM

Vzgojno-izobraževalno delo bo izvajalo 455 matičnih šol s 318 podružnicami. V 27 šolah s prilagojenim programom bo predvidoma vključeno 2.387 učencev. Na 21 javnih šolah bodo delovali tudi oddelki s prilagojenim programom. V 15 zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami bo predvidoma vključenih 1.750 otrok, učencev in dijakov. Glasbene šole bo obiskovalo predvidoma 25.660 učencev. Skupaj bo delovalo 449 javnih osnovnih šol in 6 zasebnih osnovnih šol. Program glasbene šole bo izvajalo 54 javnih glasbenih šol in 16 zasebnih.
V srednje šole v novem šolskem letu vstopa približno enako število dijakov, kot v preteklem šolskem letu. Pričakujejo, da se bo v vseh srednješolskih programih na vseh srednjih šolah v naslednjem šolskem letu skupaj izobraževalo okrog 74.000 dijakinj in dijakov na 111 javnih srednjih šolah, 6 zasebnih in 6 zavodih za posebne potrebe. Po doslej zbranih podatkih bo v prvih letnikih srednjih šol 18.995 dijakinj in dijakov. V novem šolskem letu bo delovalo 36 dijaških domov: 13 samostojnih, 19 pri šoli in 4 zasebni. V domove se bo vključilo 1508 novincev, skupno število vseh bivajočih pa bo znano konec septembra.

Bistvene novosti v šolskem letu
V skladu z novim modelom učbeniške politike bo končana obnova učbeniških skladov, še navajajo na šolskem ministrstvu. Staršem prvošolčkov v novem šolskem letu več ni treba doplačevati učnih gradiv. Z novim šolskim letom se v programu osnovna šola in v prilagojenih programih osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom vseh šolah v 3. razredu izvaja pouk tujega jezika. Nekaj novosti bo po navedbah šolskega ministrstva tudi v srednjih šolah.

TM, Vir: MIZŠ