V veljavni Načrt razvojnih programov 2020-2023 se je uvrstil nov projekt »Zelena delovna mesta«. Cilj investicije je spodbuditi nastanek novih zelenih delovnih mest oz. povečati delež zelenih delovnih mest v strukturi zaposlenih, s tem pa pospešiti procese prehoda v nizkoogljično družbo. Hkrati pa z investicijo želimo spodbuditi nastanek kakovostnih delovnih mest za nedoločen čas in prispevati k nižji brezposelnosti ter obenem pozitivno vplivati na trajnostno gospodarsko rast.

 

Projekt bo v skladu z aktivno politiko zaposlovanja izvajal Zavod RS za zaposlovanje, ki bo za ta namen pripravil javno povabilo. Upravičenci do spodbude bodo tako osebe zasebnega kot javnega prava, – razen tistih, ki poslujejo v sektorju države – ki bodo izpolnjevale kriterije, določene v javnem povabilu.

Višina posamezne finančne spodbude za upravičenega delodajalca bo 8.160,00 EUR v obdobju dveh let za zaposleno osebo na zelenem delovnem mestu za nedoločen čas. Objava javnega povabila za delodajalce je predvidena v oktobru 2020 Vrednost celotne investicije znaša 1,7 milijona evrov, kar pomeni okvirno 210 novih delovnih mest. Sredstva bodo zagotovljena iz proračunske postavke Ministrstva za okolje in prostor, in sicer Sklada za podnebne spremembe. S spodbujanjem zaposlovanja na zelenih delovnih mestih želimo povečati človeške potenciale v procesih prehoda v nizkoogljično družbo. Gre za horizontalni ukrep, saj hkrati odgovarja na podnebne oz. okoljske izzive in socialno vključevanje brezposelnih oseb.

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

DAMIR ŽERAK