Za vse, ki bodo bežali pred vojno, bomo solidarno poskrbeli

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs in generalna direktorica Direktorata za migracije Nataša Potočnik sta na današnji novinarski konferenci predstavila uvedbo začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine.

 

Zaradi kriznih razmer v Ukrajini je Svet Evropske unije 4. marca 2022 sprejel odločitev o aktiviranju začasne zaščite razseljenih oseb v Evropski uniji, ki omogoča takojšnjo in začasno zaščito osebam, ki so 24. februarja 2022 ali pozneje razseljene iz Ukrajine zaradi vojaške invazije ruskih oboroženih sil.

 

»V kratkem času – v manj kot enem tednu – smo dosegli enotnost na ravni ministrov EU za notranje zadeve in sprejeli sklep o aktivaciji direktive o začasni zaščite.«

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je ob tem dodal, da je Vlada Republike Slovenije skladno s to odločitvijo 9. marca 2022 sprejela sklep o uvedbi začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine v Republiki Sloveniji, ki je začel veljati 10. marca 2022.

»Upravičenci do začasne zaščite bodo tako na bistveno hitrejši način kot pri rednem azilnem postopku pridobili pravice kot na primer do namestitve, prehrane, obleke, tudi minimalno žepnino. Če pa bo potreba, bomo zakon po hitrem postopku ustrezno tudi novelirali,« je še ob tem povedal Hojs.

Evropska komisija pripravlja smernice za izvajanje direktive, ki jih pričakujemo v kratkem. Namen je, kot je še pojasnil Hojs, »da bodo države članice čim bolj enotno pristopile k izvajanju direktive.«

Število Ukrajincev v Sloveniji se po ministrovih besedah povečuje.

»V prvih dneh vojne so Slovenijo večinoma prešli v tranzitu, nakazuje pa se trend, s tem ko se zmanjšujejo absorpcijske sposobnosti sosednjih držav, na primer Poljske, Madžarske in Moldavije, ko bo treba poskrbeti za večje število oseb tudi za daljše časovno obdobje,« je še dejal minister in dodal, »da bomo za vse, ki bodo bežali pred vojno, solidarno poskrbeli

Generalna direktorica Direktorata za migracije Nataša Potočnik je pojasnila namen mehanizma začasne zaščite: »Gre za hitro in začasno zaščito za tiste, ki množično prihajajo z vojnih območij iz tretjih držav.«

Do začasne zaščite so upravičene naslednje kategorije oseb, ki so prebivale v Ukrajini pred 24. februarjem 2022:

  • državljani Ukrajine,
  • osebe brez državljanstva in državljani tretjih držav, ki niso državljani Ukrajine in so bili v Ukrajini upravičeni do mednarodne zaščite ali druge enakovredne nacionalne zaščite,
  • družinski člani teh oseb,
  • osebe brez državljanstva in državljani tretjih držav, ki niso državljani Ukrajine in so v Ukrajini prebivali na podlagi veljavnega dovoljenja za stalno prebivanje ter se ne morejo vrniti v svojo državo ali regijo izvora na varen in trajen način.

Postopek začasne zaščite je določen v Zakonu o začasni zaščiti razseljenih oseb.

»Postopek je hiter, izkaznica, ki jo izda upravna enota, pa velja kot dovoljenje za začasno prebivanje za obdobje enega leta z možnostjo dvakratnega podaljšanja po šest mesecev. Stroškov postopka ni,« je še pojasnila direktorica Potočnik.

Dodala je, »da so v pripravi ključne aktivnosti za izvajanje zakona, in sicer za policijo na terenu, ki je pristojna za sprejemanje vlog, in upravne enote, ki bodo odločale v postopkih.«

S pridobitvijo začasne zaščite oseba pridobi tudi pravice, ki izhajajo iz statusa, na primer prost dostop do trga dela, pravice, ki se nanašajo na izobraževanje, do nastanitve v nastanitvenih objektih (trenutno je v ta namen določen center v Logatcu), nekatera denarna nadomestila, ko gre za nastanitev na zasebnem naslovu.

Objavili smo podrobnejše informacije o postopku za pridobitev začasne zaščite.