Za ureditev mestne tržnice na Ptuju prejeli dve ponudbi

Mestna občina Ptuj je do postavljenega roka prejela dve ponudbi za javno naročilo Ureditev mestne tržnice, ki ga po zaključenem odprtem postopku izvaja kot konkurenčni postopek s pogajanji, in sicer s strani ponudnikov CGP d. d. Novo mesto ter KPL d. o. o. Ljubljana.

Foto: arhiv MO Ptuj

K oddaji ponudb je MO Ptuj v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) povabila vse tri ponudnike, ki so v okviru odprtega postopka oddali svoje ponudbe. Razpisna komisija bo zdaj proučila njihovo ustreznost in s ponudniki, ki so oddali popolne ponudbe, začela pogajanja. Izvajalca del za projekt, vreden okoli 5 milijonov evrov, bodo na Ptuju izbrali s pogajanji, najkasneje v 30 dneh.

Mestna občina Ptuj je 6. junija letos na portalu eNaročanje objavila odločitev, da se javno naročilo za ureditev mestne tržnice v okviru odprtega postopka ne odda, saj sta od treh obravnavanih ponudb dve presegali proračunsko zagotovljena sredstva za investicijo, ena ponudba pa ni bila opremljena z ustreznim finančnim zavarovanjem. Zato je Mestna občina Ptuj napovedala, da bo postopek javnega naročila nadaljevala kot konkurenčni postopek s pogajanji v skladu z b. točko prvega odstavka 44. člena ZJN-3.

MO Ptuj v postopku ni spreminjala predmeta javnega naročila, nespremenjen je tudi tehnični del javnega naročila, so sporočili iz ptujske občine in v sporočilu za javnost zapisali, da ne držijo informacije, da je zaradi sprememb v projektu potrebno ponovno odločanje Mestnega sveta ali nov odprti postopek javnega naročanja. V skladu z možnostmi veljavne zakonodaje bo razpisna komisija v postopku pogajanj poskušala doseči najboljšo ceno investicije, pri tem pa mora zagotavljati dosledno enakopravno obravnavo vseh ponudnikov, so še sporočili iz ptujske občine.

Direktorica občinske uprave MO Ptuj mag. Andreja Komel: »Komisija je danes ugotovila, da sta na naše povabilo prispeli dve ponudbi. Zdaj jih bomo natančno proučili in začeli postopek pogajanj, da dosežemo najugodnejšo ceno investicije. Pričakujemo, da bo odločitev o izbiri izvajalca znana v roku 30 dni.«

Podžupan MO Ptuj Gorazd Orešek: »Mestna občina Ptuj se vseskozi trudi, da z doslednim spoštovanjem pravil o javnem naročanju izberemo najboljšega ponudnika za ureditev mestne tržnice. To je za Ptuj pomemben razvojni korak k celoviti obnovi starega mesta. Že ves čas pa del mestne politike projektu nagaja in širi o njem netočnosti in neresnice. Očitno si nekateri ne želijo, da Ptuj napreduje in izkoristi dane priložnosti. Vedno znova poslušamo zlonamerne interpretacije in ponavljanje starih idej, ki pa danes predstavljajo nič drugega kot blokado projekta. Odločeni smo, da projekt uresničimo, da Ptuj uspešno izkoristi razpoložljiva razvojna sredstva in da mesto korak za korakom obnovimo, da bo privlačno za življenje, za obisk, za delo in za naložbe. To je naša vizija, ki nima alternative. Še najmanj pa ji predstavlja alternativo stopicanje na mestu, nerganje in večno politiziranje. Zdaj je čas za akcijo in Ptuj je na to pripravljen.«

Mo Ptuj