Vse bliže obnova osrednje ptujske tržnice

ptuj, osrednja tržnica, obnova

Naložba s pomočjo evropskih sredstev

Po zgledu številnih večnamenskih tržnih prostorov v evropskih mestih želijo tudi na Ptuju razviti sodoben koncept dinamičnega javnega prostora, ki se bo dnevno in sezonsko prilagajal najrazličnejšim namenom in vsebinam, so pojasnili v ptujski mestni hiši.

MO Ptuj je lani izvedla javni natečaj, na podlagi katerega je za pripravljavca projektne dokumentacije za ureditev tržnice izbrala arhitekturni biro Arhitektura Krušec iz Ljubljane. Trenutno urejajo dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Geomehanske raziskave tal so že izvedli, prav tako tudi predhodne arheološke raziskave.

»Območje tržnice je del arheološkega najdišča, kjer so bili leta 1913 ob rušitvenih delih t. i. ‘male kasarne’ odkriti rimskodobno grobišče in stavbe. Glede na topografski razvoj Ptuja pa na tem mestu predvidevamo tudi zgodnje srednjeveške naselbinske ostanke.« (A. Magdič, Kulturnovarstveni pogoji). Arheološka ekipa izbranega izvajalca raziskav zavoda Skupina STIK bo izvedla devet testnih sond (začetek v juniju), smiselno razporejenih na območju tržnice in neposredne okolice. Namen raziskave je vpogled in ovrednotenje ohranjenosti arheoloških ostalin, ki se danes skrivajo pod ploščadjo tržnice, ter nadaljnje usmeritve njihovega upravljanja. Prav bogata kulturna dediščina Ptuja namreč predstavlja enega največjih kapitalov mesta,” so sporočili iz mestne hiše.

Nov večnamenski objekt in stopnišče

Območje nameravane ureditve tržnice zajema približno 80 arov površine. V projektu je predvidena umestitev novega večnamenskega objekta za potrebe tržnice, kulture in večjih prireditev na mestu dosedanjega dotrajanega objekta pod cerkvijo. V novem objektu so predvideni površine za skladiščenje zložljivih stojnic, skladišča za hranjenje živil, javne sanitarije in trgovski lokal (pekarna, prodajalna lokalnih mesnih izdelkov, sira ali podobno).

Dotrajan oporni zid ob Slomškovi ulici se bo porušil ter nadomestil z doživljajskim večnamenskim urbanim stopniščem. Promet na Slomškovi ulici in v območju trga se bo umiril in namenil pretežno pešcem v obliki skupnega prometnega prostora, t. i. »shared space«. Na celotnem območju posega se bo izvedel nov tlak. Predvideva se možnost nadkritja tržnega prostora za potrebe večjih prireditev, to pa je možno v času vsakodnevnega delovanja tržnice zložiti.

Vrednost investicije

Osnovna ocena investicije je 2.500.000 evrov. Natančno oceno vrednosti investicije bomo dobili, ko od projektantov prejmemo ovrednoten popis del. Tega bomo vključili v investicijski program, ki bo predvidoma v potrditvi na seji mestnega sveta v mesecu juliju. Naložbo bosta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Za izvedbo investicije bo MO Ptuj zagotovila 500 tisoč evrov lastnih sredstev iz občinskega proračuna. Začetek gradnje se predvideva konec tega leta, oziroma v začetku naslednjega, kar je odvisno od pridobitve že omenjenih evropskih sredstev.

TM, Vir: MO Ptuj