Vprašanja o sprejetem rebalansu proračuna v občini Ptuj

Ptujski mestni svetniki so na današnji seji soglasno potrdili rebalans letošnjega proračuna občine, ki je zastavljen v višini 40,4 milijona evrov. Čeprav so bile spremembe obrazložene z različnimi razlogi, pa se poraja vprašanje, ali so bile te spremembe res nujne in ali so bile sprejete v korist občanov.

 

Podražitve ravnanja s komunalnimi odpadki bodo namreč povzročile, da bodo imela povprečna gospodinjstva nekoliko višje položnice, kar bo predstavljalo dodaten strošek za občane. Prav tako se postavlja vprašanje, ali so dvigi cen vrtca in plač ter spremembe cen energentov res potrebni za izvajanje investicij in izboljšanje kakovosti življenja občanov.

 

Poleg tega se je mestni svet pridružil županjinemu nasprotovanju načrtovani reorganizaciji upravnih enot v državi.

Kritični glasovi tako postavljajo vprašanje, ali so mestni svetniki resnično delovali v korist občanov in ali so sprejeli odločitve na podlagi strokovne presoje in dialoga z občani. Ali gre pri sprejetih spremembah proračuna res za premišljeno in odgovorno upravljanje javnih sredstev ali pa gre za politično motivirane odločitve, ki bodo imele negativen vpliv na kakovost življenja občanov?

Morda bi bilo smiselno, da mestna oblast bolj prisluhne glasovom in mnenjem občanov ter se odloča na podlagi njihovih potreb in želja, ne pa na podlagi lastnih interesov. Samo tako bo mogoče zagotoviti transparentno, odgovorno in učinkovito upravljanje javnih sredstev ter izboljšati kakovost življenja v občini.

MR