Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo najpogostejša vprašanja in odgovore, posodobljena na dan 15. april 2020, glede omejitev gibanja. Pred kratkim so namreč sprejeli določene spremembe glede izjem prehajanja med občinami.

 

Dokazovanje nujnosti poti

S čim bo državljan pristojnim ob morebitni kontroli dokazoval nujnost oziroma namen poti (obisk lekarne v sosednji občini, pot na delovno mesto in nazaj, oskrba starejšega sorodnika)? Ali bo moral posameznik, ki ga je delodajalec napotil na delo v drugo občino, to dokazovati s potrdilom delodajalca?

Odlok zaenkrat potrdila, ki bi dokazoval nujnost poti, ne zahteva. Svetujemo pa, da ima posameznik ob sebi kar koli, kar dokazuje trditev o nujnosti poti v drugo občino. Tako se olajša delo policistom in skrajša postopek.

Obiskovanje partnerjev

Ali se partnerja, ki nimata skupnega gospodinjstva, lahko obiskujeta?

Partnerja, ki nista v skupnem gospodinjstvu, se ne smeta obiskovati.

Zanima me, če lahko potujem med občinama Jesenice in Slovenj Gradec. S fantom sva en teden pri mojih starših, drug teden pa pri njegovih. Je to dovoljeni ali morava zdaj ostati, kjer sva?

4. člen Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin določa, da je posameznik lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja (začasnem ali stalnem) in ga v času razglašene epidemije ne sme spreminjati oz. se seliti med obema prebivališčema.

Bivanje na vikendih, začasno prebivališče, turistični odhod ob koncu tedna v tujino

Pred 14 dnevi je veliko ljudi zapustilo Ljubljano in druga mesta in odšlo na svoje vikende na deželo ali pa domov k staršem. Te družine imajo stalno prebivališče prijavljeno v npr. Ljubljani, trenutno pa živijo na Štajerskem. Za večino teh družin je bivanje na vikendu ali pri starših bolj varno, saj so se iz mesta, kjer je več ljudi, umaknili na samo. Ali so v tem primeru v prekršku?

Če se ljudje nahajajo na vikendih, kjer niso (stalno ali začasno) prijavljeni, lahko ostanejo na vikendu. Posameznik lahko svoje stalno ali začasno prebivanje v občini dokazuje z dokazilom o pravici do prebivanja na naslovu. Kot dokazilo šteje izjava o njegovem lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca. Navedena dokazila so tudi sicer, skladno z Zakonom o prijavi prebivališča, potrebna za izvedbo prijave prebivališča.

Posameznik, ki je vložil vlogo na upravno enoto za vpis spremembe naslova, vloga pa še ni rešena, lahko svoje stalno ali začasno prebivanje na naslovu do odločitve upravne enote oziroma do evidentiranja prijave v registru stalnega prebivalstva za namen izvajanja tega odloka dokazuje z dokazilom o oddani vlogi.

Stalno prebivališče imamo v eni občini, podjetje in stanovanje pa imamo v drugi občini, kjer smo že od 12. 3. 2020 v karanteni in kjer smo želeli ostati do konca karantene. Kaj naj naredimo?

Ker začasno živite na drugem naslovu, predlagamo, da tam tudi ostanete. Posameznik lahko svoje stalno ali začasno prebivanje v občini dokazuje z dokazilom o pravici do prebivanja na naslovu. Kot dokazilo šteje izjava o njegovem lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca. Navedena dokazila so tudi sicer, skladno z Zakonom o prijavi prebivališča, potrebna za izvedbo prijave prebivališča.

Posameznik, ki je že vložil vlogo na upravno enoto za vpis spremembe naslova, vloga pa še ni rešena, lahko svoje stalno ali začasno prebivanje na naslovu do odločitve upravne enote oziroma do evidentiranja prijave v registru stalnega prebivalstva za namen izvajanja tega odloka dokazuje z dokazilom o oddani vlogi.

Fant se je pred dvema tednoma preselil k meni, začasnega prebivališča pa nima urejenega. Ker se lahko gibljemo samo v svoji občini, je najbrž v prekršku, na delo se vozi v drugo občino. Kaj bi lahko naredili?

Predlagamo, da fant ostane pri vas.

Posameznik lahko svoje stalno ali začasno prebivanje v občini dokazuje z dokazilom o pravici do prebivanja na naslovu. Kot dokazilo šteje izjava o njegovem lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca. Navedena dokazila so tudi sicer, skladno z Zakonom o prijavi prebivališča, potrebna za izvedbo prijave prebivališča.

Posameznik, ki je vložil vlogo na upravno enoto za vpis spremembe naslova, vloga pa še ni rešena, lahko svoje stalno ali začasno prebivanje na naslovu do odločitve upravne enote oziroma do evidentiranja prijave v registru stalnega prebivalstva za namen izvajanja tega odloka dokazuje z dokazilom o oddani vlogi.

Ali bom z odhodom v BiH čez vikend kršil odlok o omejitvi gibanja?

Da, gre za kršitev odloka. Vsi slovenski in tuji državljani morajo spoštovati Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin. Turistični obiski (v tuje, matične države) niso dovoljeni.

Skrb za svojce, pomoč svojcem pri vsakodnevnih opravilih, prevozih v službo

Moja partnerka, s katero živiva v skupnem gospodinjstvu, dela v drugi občini v Domu za starejše občane. Glede na to, da nima vozniškega dovoljenja in tudi nima organiziranega prevoza, sem jo doslej sam vozil od prepovedi javnega prevoza dalje in jo prišel tudi iskati ob koncu delovnega dne. Glede na navedeno me zanima, ali jo lahko še vedno vozim kot zgoraj opisano, oziroma če ne morem, kakšne so morebitne rešitve glede na to, da tovrstnega kadra ni dovolj.

Partnerko lahko še naprej vozite v službo.

Ali lahko iz ene občine obiščem starša, ki živita v drugi občini, da jima pomagam pri vsakodnevnih opravilih?

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov.

Živim na Blokah, teta pa živi v Idriji. Živi sama, jaz pa ji pomagam, tudi pri spravilu drv, in skrbim zanjo.

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja dovoljuje nekaj izjem. Tako je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih za posameznika dovoljeno opravljanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti ter varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore.

Stiki ločenih staršev z otroki

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin v 3. členu dopušča izjemo, ki se nanaša na oskrbo in nego družinskih članov. Ta izjema velja tudi za primere, ko sta starša ločena in ima vsak od staršev, upoštevaje sodno odločbo, pravico do stika z otrokom, prebivata pa v različnih občinah.

Imam vprašanje glede stikov z hčerko, ki živi v Avstriji (je slovenska državljanka). Se lahko vidiva?

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin v 3. členu dopušča izjemo, ki se nanaša na oskrbo in nego družinskih članov. Ta izjema velja tudi za primere, ko sta starša ločena in ima vsak od staršev, upoštevaje sodno odločbo, pravico do stika z otrokom, prebivata pa v različnih občinah. To velja tudi za vaš primer.

Opozarjamo na protokol ob vstopu v državo. Navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje so objavljena na vladni spletni strani: https://www.gov.si/teme/koronavirus/

Delo na vrtu, njivi v drugi občini

Ali lahko gremo na vrt (na vikend) v drugi občini?

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja dovoljuje izjemo, in sicer je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih za posameznika dovoljeno opravljanje kmetijskih dejavnosti.

Obdelovanje njive v drugi občini

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin dopušča izjemo, da je za posameznike ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb dovoljeno opravljanje kmetijskih dejavnosti.

Skrb za živali v drugi občini

Tudi v prihodnje boste lahko skrbeli za svojo žival, tudi če jo imate nastanjeno v drugi občini, saj gre za nujno oskrbo živali, kar Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin dovoljuje.

Kot ljubiteljski čebelar sem se še pred izbruhom virusa dogovoril za nabavo čebeljih družin v drugi občini. Zanima me ali lahko grem po čebele (ob upoštevanju uporabe maske in drugih ukrepov za preprečevanje stikov), saj bi panje le naložil in odpeljal?

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje za posameznika dovoljeno za opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti.

Gospa ima registrirano psarno in se ukvarja z vzrejo psov. Psarno ima registrirano na svojem prejšnjem naslovu, v začetku leta pa se je preselila v drugo občino. Ali lahko gre po?

Gospa lahko gre po svoje pse, tudi če so nastanjeni v drugi občini, saj gre za nujno oskrbo živali, kar Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin dovoljuje.

Nakupovanje v drugi občini

Živim natanko na meji med dvema občinama, storitve kot so banka, lekarna, trgovina, uporabljam skoraj izključno v sosednji občini, saj je kot prvo bližje, predvsem pa je na poti v/iz službe. Delam namreč v tretji občini. Lekarna se v moji občini zapre ob 16. uri, sama pridem z dela kasneje. Ali res ne smem obiskati lekarne v sosednji občini ali pa občini v kateri delam, saj pričakujem recept in ker kot rečeno se lekarna zapre prej.

Nakup v trgovini oziroma v lekarni lahko opravite tudi tam, kjer delate, pri tem pa uporabite zaščitna sredstva in upoštevajte preventivne ukrepe.

Ali lahko nakup v trgovini opravim tudi v občini, kjer sem zaposlen, ali moram iti v trgovino v svojem domačem kraju?

Lahko, pri tem pa uporabite zaščitna sredstva in upoštevajte preventivne ukrepe.

Kako je z nakupom hrane za alergike, ki je v občini ni moč dobiti?

Nakup je v tem primeru mogoč v naslednji najbližji občini.

Nakupovanje v trgovini izven občine bivanja

Tretji odstavek 3. člena Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin dopušča tudi izjemo, ki se nanaša na dostop do trgovin, če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča. Če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča oziroma je dostop do teh storitev omejen, je dovoljen dostop v drugo občino, vendar le do najbližje tovrstne trgovine po javni cesti ali poti.

Kako je z nakupom sadik, pa ne v sosednji občini, ampak tretji ali četrti od mene?

Tretji odstavek 3. člena Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin dopušča tudi izjemo, ki se nanaša na dostop do trgovin, če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča. Če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča oziroma je dostop do teh storitev omejen, je dovoljen dostop v drugo občino, vendar le do najbližje tovrstne trgovine po javni cesti ali poti. Opozarjamo na obvezno uporabo zaščitnih sredstev (mask) in razkuževanje rok.

Imam registrirano kmetijo na KGS in stranke z območja cele Slovenije. Prodajam domača jajca in živali. Ali lahko ljudje prihajajo k meni na kmetijo v nabavo pridelkov? Potrebujejo kakšno potrdilo?

Lahko, veliko prebivalcev že uporablja predhodna naročila živil tudi po elektronski pošti, prodajalec pa potrdi, kdaj je blago pripravljeno za prevzem. Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje.

Pred virusom sem se s kmetom zmenila za  domače govejo meso. Sedaj mi je sporočil, da lahko pridem po meso. Ali ga grem lahko iskat iz Kranja na Bled?

Lahko, veliko prebivalcev že uporablja predhodna naročila živil tudi po elektronski pošti, prodajalec pa potrdi kdaj je blago pripravljeno za prevzem. Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje.

Prevzem literature za študij

Sem študentka s Primorske. Med študijem bivam na zasebnem naslovu v Ljubljani. Zdaj sem doma in pri sebi nimam vse literature za študij. Se zato lahko odpeljem v Ljubljano?

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin dopušča pot oz. gibanje v nujnih primerih, v kar je vključeno tudi prestopanje občin, če nujne storitve ni mogoče opraviti v občini prebivališča.

Če bi bil prevzem literature nujen za izvajanje študija in ta dejansko ni mogoč brez fizičnega prevzema gradiva (npr. literature dejansko ni mogoče pridobiti po e-poti), bi bilo izjemoma mogoče tak prevzem šteti kot nujno zadevo. Presojati pa je treba vsak posamezen primer posebej.

Dodatno opozarjamo, da odlok zelo jasno določa, da je treba takšno nujno pot opraviti le po najbližji javni cesti, dosledno pa je treba spoštovati tudi vse ostale ukrepe.

Rekreacija, sprehod, ribolov, plovba z jadrnico

Kaj pomeni dostop do parkovnih površin? Ali se lahko sprehajam, tečem in kolesarim po mestu?

Parkovna, sprehajalna površina ni mesto, tudi gozd ni mesto. Odlok omogoča ljudem, da v svoji občini dostopajo do najbližje parkovne, sprehajalne površine, najbližjega gozda in tam opravijo npr. sprehod, ki so ga načrtovali. Sprehajanje, tek ali kolesarjenje po mestu ni enako sprehajanju, teku ali kolesarjenju po parku ali gozdu – torej ne.

Ali lahko lovimo ribe v rekah v svoji občini?

V drugo občino ni mogoče iti na ribolov. Lahko pa v občini bivanja ribari, ker se to šteje kot dostop do rekreativnih površin, seveda ob upoštevanju varnostnih priporočil.

Živim v Občini Koper. Ker v občini Koper nimam možnosti priveza svojega, imam svoje plovilo vezano v Marini Izola. Za to plovilo tudi plačujem letno pavšalno turistično takso, saj mi je bilo razloženo, da se smatra kot “vikend”. Barko uporabljamo med letom predvsem za ribolov za lastne potrebe. Je to še dovoljeno?

Na MNZ štejemo ribolov posameznika kot rekreativno dejavnost, ki jo lahko izvajate v lastni občini. Odlok zaradi rekreativnih aktivnosti (vanj šteje tudi ribolov) ne dovoljuje prehajanja občinskih meja. V vašem primeru torej pomeni odhod po čoln v drugo občino, kar je v nasprotju z odlokom. Po naših podatkih pa je občina Izola s sklepom župana prepovedala športno-rekreativne aktivnosti na morju.

Zanima me, ali je plovba z jadrnico v času koronavirusa dovoljena?

Na podlagi drugega odstavka 4. člena Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin je dovoljen dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin le v občini stalnega ali začasnega prebivališča, mednje pa morje ne šteje.

Selitev, primopredaja stanovanja

Ali se je dopustno – upoštevajoč vse veljavne trenutne omejitve – preseliti iz stanovanja v stanovanje? Npr. znotraj Ljubljane.

Če gre za selitev iz enega stanovanja v drugega v isti občini, potem je to dovoljeno. V nujnih primerih, v primeru višje sile, je selitev iz enega stanovanja v eni občini v drugo stanovanje v drugi občini izjemoma dovoljena. Seveda je pri selitvah treba upoštevati varno razdaljo do drugih oseb, pri selitvi pa lahko pomagajo le ožji družinski člani ali člani istega gospodinjstva.

Naše podjetje ima eno stanovanje na Primorskem, ki bi ga oddali zdravnici iz Ljubljane, ki dela v SB Izola. Ali je to dopustno?

4. člen Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin določa, da je posameznik lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja (začasnem ali stalnem) in ga v času razglašene epidemije ne sme spreminjati oziroma se seliti med obema prebivališčema. Vaš primer je specifičen (zdravnica, ki opravlja nujne medicinske storitve v bolnici) in glede na opisano je podan element nujnosti. Zato ocenjujemo, da je preselitev zdravnice v vaše stanovanje dopustna, pod pogojem, da bo dejansko v tem stanovanju prebivala ves čas epidemije. Torej, da se ne bo selila iz ene občine v drugo. Posameznik lahko svoje stalno ali začasno prebivanje v občini dokazuje z dokazilom o pravici do prebivanja na naslovu. Kot dokazilo šteje izjava o njegovem lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca.

Kako se izvede primopredajo nepremičnine, pri kateri je določen rok za predajo v času vseh »korona« ukrepov? Ali gredo lahko kupci prevzeti kupljeno nepremičnino v drugo občino, glede na omejitev gibanja med občinami? Ali lahko po prevzemu nove nepremičnine potem bivajo v drugi občini, stalno prebivališče pa imajo na stari nepremičnini, katero so prodali in že predali novemu lastniku? Kako je v tem primeru s spremembo prebivališča? Pri veliko primerih gre za vezan posel prodaje in nakupa. Kaj se zgodi, če nekdo v verigi vezanega posla ne more predati nepremičnine? 

Če je primopredaja nujna, potem jo lahko izvedete ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov. Enako je s selitvijo, če je nujna, potem se osebe lahko preselijo, a jim pri tem lahko pomagajo le najožji družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov.

Glede prijave prebivališča si lahko pogledate našo objavo: https://www.gov.si/novice/2020-04-03-prijava-prebivalisc-v-casu-izvrsevanja-ukrepov-preprecevanja-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-in-dokazovanje-prebivanja-v-posamezni-obcini/.

Prodala sem stanovanje v drugi občini. Zdaj moram z novim lastnikom stanovanja opraviti primopredajo. Kako ravnati, da ne bom prekršila odloka? Dodatno pa me zanima, kaj storiti v tem primeru, saj je kupec hrvaški državljan, v kupljenem stanovanju pa bo kot najemnik živel njegov brat. Se lahko preseli?

V nujnih primerih, v primeru višje sile, je selitev iz enega stanovanja v eni občini v drugo stanovanje v drugi občini izjemoma dovoljena. Seveda je pri selitvah treba upoštevati varno razdaljo do drugih oseb, pri selitvi pa lahko pomagajo le ožji družinski člani ali člani istega gospodinjstva.

Državljan Hrvaške bo po vstopu v Republiko Slovenijo v skladu z navodili Ministrstva za zdravje napoten v 14-dnevno karanteno, zato posla v tem času ne bo mogel skleniti. Glede na nastalo situacijo vam predlagamo, da s kupci v verigi dosežete soglasje (anekse k pogodbi) in primopredajo stanovanj odložite do ukinitve veljavnih omejitvenih ukrepov.

Udeležba na pogrebu staršev v drugi občini

Upoštevaje 3. člen Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin se udeležba na pogrebu šteje kot dostop do storitev za nujne primere in je zato dovoljena, vendar zgolj ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva.

Posebej pa opozarjamo, da je treba ob tem spoštovati tudi določila 6. člena odloka in v zaprtem javnem kraju nositi zaščitno masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ipd.), ki prekrije nos in usta, razkuževanje rok, ob tem pa ohranjati tudi varno razdaljo do drugih oseb.

Obisk cerkva

Ali je samostojna molitev v cerkvi dovoljena? Ne gre za obrede, ampak za samostojen obisk cerkva. Ali je prepovedana ali odsvetovana, sem v prekršku? Kako je z dostopom do verskega objekta izven naše občine, če ga pri nas ni? Kakšen je državni zakon o tem, zaenkrat najdem samo navodila cerkve (kot institucije)?

Glede vstopa in molitve v cerkvi se morate ravnati po navodilih, ki jih je izdala cerkev. Če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča oziroma je dostop do teh storitev omejen, je dovoljen dostop v drugo občino, vendar le do najbližje tovrstne storitve po javni cesti ali poti.

Gradnja hiše

Izven občine stalnega prebivališča gradim hišo, ki je zaenkrat še nevseljena novogradnja. Zanima me, ali grem lahko glede na novo prepoved z avtom do hiše in tam delam (sama, brez stika z drugimi) oz. ali grem lahko prevzet nekaj preko pošte naročenih predmetov višje vrednosti, ki bi sicer ostali na dvorišču in bi tvegala premoženjsko škodo, če jih zmoči dež ali jih kdo ukrade.

Glede na spremembe in dopolnitve Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki so začele veljati 3. 4. 2020, je samogradnja dovoljena, pri čemer upoštevajte vsa priporočila glede preprečevanja širjenja bolezni.

Gradiva hišo, ki je v zaključni fazi (svetila, finomehanična dela …), imava pa težavo, saj je hiša izven občine, kjer je najino trenutno stalno prebivališče, kar pomeni, da nobenega dela, ki bi ga opravila sama, ne moreva opraviti, ker bi kršila odlok.

Glede na spremembe in dopolnitve Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je začela veljati 3. 4. 2020, je samogradnja dovoljena, pri čemer upoštevajte vsa priporočila glede preprečevanja širjenja bolezni.

Dostop do avtomobilskih servisov, servisov za kolesa v drugi občini, vzdrževanje plovil

Edino prevozno sredstvo, ki ga imam, je moje motorno kolo znamke Suzuki. Uporabljam ga vsak dan za v službo. Problem se je pojavil, ker imam prvi redni servis. Zanima me, ali lahko zapustim svojo domačo občino, da peljem motor v drugo občino na pooblaščen servis, saj je od tega odvisna tudi garancija mojega motornega kolesa?

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za dostop do avtomobilskih servisov. Če te zgornje storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.

Imela sem prometno nesrečo, avto je poškodovan in tak kot je, ni vozen. Rezervne dele za moj model avta imajo samo v drugi občini. Zanima me, če se lahko peljem po rezervne dele. Brez avta na žalost ne morem, ker se vsak dan vozim v službo.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za dostop do avtomobilskih servisov. Če te zgornje storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.

Lahko odpeljem kolo na servis v drugo občino? Kolo bom samo dostavil in se takoj vrnil domov.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za dostop do avtomobilskih servisov. Če te zgornje storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti. Če gre za nujno storitev, potem to velja tudi za kolesarski servis.

Ali je Marina v Izola javna površina? Ali lahko fizična oseba, ki ni zaposlena v marini, opravlja vzdrževalna dela na svojem plovilu, ki ga marina (kot svojo dejavnost) dvigne na kopenski vez?

Izhajajoč iz določb Zakona o varstvu javnega reda in miru šteje za javni kraj vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen vsakomur, zasebni prostor pa prostor, ki je v zasebni lasti ali posesti in je dostop vanj dovoljen le s soglasjem lastnika posestnika ali druge upravičene osebe.

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin v prvem odstavku 3. člena dovoljuje opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti in dostop do storitev za nujne primere tudi izven občine prebivanja. Na podlagi 4. člena odloka je dovoljen tudi dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin, ampak le v občini stalnega ali začasnega prebivališča. Vzdrževanje plovila posameznika nikakor ne sodi med dejavnosti, ki bi bile z navedenim odlokom dovoljene (ne gre za gospodarsko dejavnost), razen če bi šlo za odpravljanje neposredne nevarnosti oz. škode za premoženje.

Uporaba zaščitnih sredstev

Kje naj dobimo zaščitne rokavice, ki jih že nekaj časa ne prodajajo v lekarnah?

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji 14. aprila 2020 izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki velja od 15. aprila 2020 naprej.

S spremembami odloka se odpravlja obvezno nošenje rokavic na zaprtih javnih krajih in nadomešča z obveznim razkuževanjem rok. Tako je pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo storitve iz 3. člena odloka, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) ter obvezno razkuževanje rok. Razkužila je dolžan zagotoviti ponudnik storitev.

Kako lahko vlada zahteva nekaj, česar ne more zagotoviti? Kje naj dobimo maske in rokavice?

Za zaščito čez usta lahko poleg maske uporabite tudi ruto ali šal. S spremembami Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki velja od 15. aprila 2020 naprej, se je odpravilo obvezno nošenje rokavic na zaprtih javnih krajih. To se je nadomestilo z obveznim razkuževanjem rok. Razkužila je dolžan zagotoviti ponudnik storitev.

Nadzor nad izvajanjem ukrepov

Kot zaskrbljeni državljan, ki sodi med bolj ogrožene, vas sprašujem, kdo kontrolira, da se ljudje držijo ukrepov?

 

Za izvajanje nadzora Zakona o nalezljivih boleznih je pristojen Zdravstveni inšpektorat, ki je istočasno tudi prekrškovni organ. Kljub temu pa policisti prioritetno izvajajo ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni s skupnimi poostrenimi nadzori z Zdravstvenim inšpektoratom in samostojno. V primeru, da pri izvajanju policijskih nalog naletijo na skupino ali posameznika, ki krši kateri koli Odlok vlade RS, ki je bil izdan na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, izvedejo postopek, ugotovijo okoliščine in če pri tem ugotovijo elemente prekrška, jih dokumentirajo in odstopijo ugotovitve prekrškovnemu organu. Na upoštevanje ukrepov za preprečevanje nalezljive bolezni, opredeljene v odlokih vlade, skladno z 38. oziroma 39. členom Zakona o nalogah in pooblastilih policije kršitelje opozorijo oziroma jim ukažejo, na primer naj se razmaknejo oziroma naj s kršitvijo prenehajo. Če oseba ne upošteva odredbe policista, stori prekršek iz 22. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru in policist izvede prekrškovni postopek.