Vpliv migracij na pandemijo Covid-19

Mednarodna organizacija za migracije (IOM) je bila ustanovljena leta 1951 in tesno sodeluje tako z vladnimi, medvladnimi in nevladnimi partnerji ter zagotavlja storitve in svetovanja vladam in migrantom po vsem svetu. V njej sodeluje 174 držav članic ter 8 držav, ki imajo status opazovalke.

Migracije so zapleteno vprašanje, ki se lahko poslabša s politizacijo in napačnimi informacijami do zaskrbljujoče stopnje.

IOM opozarja na vplive migracij na trajnostni razvoj, ki so med drugim prepleteni z izobraževanjem, trgovino, varnostjo, okoljem in podnebnimi spremembami ter razvojem mest. Ugochi Daniels, namestnik generalnega direktorja IOM za operacije, pove, da je regionalno in mednarodno sodelovanje ključno za povečanje koristi migracij. Pandemija Covid-19 je izpostavila in okrepila neenakost, vendar je tudi pokazala pomembno vlogo migrantov, saj so bili pogosto v prvih vrstah odziva na pandemijo: nudili so znanje, spretnosti, izkušnje ter inovativne pristope za krepitev skupnosti in gospodarstev.