Vpliv 5G na zdravje

5G in zdravje. Foto: Pixabay

Brošura 5G in zdravje

V okviru projekta Forum EMS je bila izdana brošura 5G in zdravje. V brošuri so opisane značilnosti tehnologije 5G in podani odgovori na vprašanja v zvezi z uporabo 5G in zdravjem.

Nove tehnologije mobilnih komunikacij 5G obljubljajo večje hitrosti prenosa podatkov, boljšo povezljivost naprav in krajši odzivni čas naprav. To bi naj dosegli z omrežjem, ki bo poleg obstoječih makro celic vsebovalo tudi manjše celice, ki bodo omogočale veliko gostoto prenosnih hitrosti pri višjih frekvencah. Kljub temu snovalci novih tehnologij obljubljajo, da izpostavljenosti posameznikov ne bodo presegale mednarodnih priporočil, ki jih je določila Mednarodna komisija za varstvo pred  neionizirajočimi sevanji (International Commission on Non‐Ionizing Radiation Protection  – ICNIRP).

V brošuri je predstavljena tehnologija 5G ter opisano v čem se ta razlikuje od obstoječih tehnologij za mobilno komunikacijo. Brošura tudi skuša odgovoriti na ključna vprašanja glede morebitnih tveganj za zdravje.

Preberite še:

Slovenija med državami z najnižjo brezposelnostjo v EU! Vlada očitno sprejema najboljše ukrepe v EU…

Vam je všeč novice? Všečkajte FB stran:

 

Kaj omogoča 5G?

Omrežje 5. generacije mobilne telefonije (5G) je naslednja generacija sistemov brezžične tehnologije, ki bo zagotavljala večje hitrosti prenosa podatkov od vseh prejšnjih generacij. Pri testiranju tehnologije 5G hitrosti dosegajo od 700 do 3025 Mb/s, kar pomeni, da bodo na primer filmi, ki so za prenos z omrežjem 4G potrebovali nekaj minut, preneseni v le nekaj sekundah. Čeprav pri uporabi omrežja 5G najprej pomislimo na pametne telefone in druge mobilne naprave, obstajajo številne druge aplikacije, ki bodo uporabljale tehnologijo 5G. Razvoj novih generacij mobilne telefonije se usmerja tudi v izboljšano podporo komunikaciji stroj-stroj oziroma tako imenovanemu internetu stvari (IoT), kar bo pospešilo razmah pametnih tehnologij, avtomatizacije in avtonomnih vozil.

ALI JE TEHNOLOGIJA 5G DOVOLJ VARNA?

Smernice ICNIRP temeljijo na aktualnem stanju znanosti. Razpoložljiva literatura
obsega tudi raziskave vplivov milimetrskih valov na človeka (nad 30 GHz), kjer bodo
delovali tudi nekateri sistemi tehnologije 5G. Mejne vrednosti so izoblikovane tako, da
varujejo pred negativnimi vplivi na zdravje zaradi izpostavljenosti EMS z vgrajenim
velikim varnostnim faktorjem. Pod pogojem, da bo tudi pri uvajanju omrežja 5G
izpostavljenost ljudi nižja od mejnih vrednosti mednarodnih smernic ICNIRP, SZO
navaja, da ni pričakovati posledic za javno zdravje.

ZAKAJ JE V JAVNOSTI TOLIKO NASPROTOVANJA 5G?

Nepoznavanje in nezmožnost zaznavanja EMS pri ljudeh vzbujata zaskrbljenost, saj
menijo, da izpostavljenost EMS iz različnih virov (visokonapetostni daljnovodi, radarji,
mobilni telefoni, bazne postaje in gospodinjski aparati …) lahko predstavlja zdravstveno
tveganje. To stališče je še posebej pogosto in izrazito ob uvajanju novih tehnologij,
kakršna je trenutno tudi 5G.

Tehnologija 5G je zbudila veliko medijske pozornosti, še preden se je sploh začela
uporabljati. Zasledimo lahko precej civilnih pobud za ustavitev vseh aktivnosti, dokler
ne bi raziskali vseh vprašanj o morebitnih tveganjih. Vendar pa je dejstvo, da je vsaka
tehnologija vedno korak pred popolnim poznavanjem njenih vplivov na zdravje in
okolje. Zato za oceno tveganja seveda potrebujemo določene raziskave, ki pa se bodo
lahko šele začele z vzpostavitvijo vseh standardov in delujočih sistemov nove generacije
5G. Še posebej to velja za epidemiološke raziskave, ki jih sploh ni mogoče začeti
izvajati, dokler ljudje določenemu dejavniku – v tem primeru signalom 5G – še niso
izpostavljeni.

Zaradi slabega komuniciranja med deležniki lahko pride do številnih nepotrebnih
zapletov pri izgradnji novega omrežja 5G. Tovrstne izkušnje imamo že iz preteklosti, ko
investitor v izgradnjo omrežja mednarodnega sistema za brezžično digitalno
sporazumevanje v železniškem prometu (omrežje GSM-R) ni ustrezno komuniciral z
javnostmi, zaradi česar se je proti tej izgradnji oblikovalo široko nasprotovanje javnosti.

Več informacij glede vpliva 5G na zdravje je dosegljivo na naslednji broušuri:

5G in zdravje

Preberite še:

Kako bomo praznovali Slovenski kulturni praznik?

Želite biti redno obveščeni o novostih? Všečkajte FB stran:

Slovenija med državami z najnižjo brezposelnostjo v EU! Vlada očitno sprejema najboljše ukrepe v EU…
Odziv predsednika vlade Janeza Janše na izkoriščanje otrok v politične namene!

 

MR