Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) bo v maju 2020 izvedla že šeste volitve v organe zbornice.

Večina občin Spodnjega Podravja spada v 10 volilno enoto (od skupno 13 volilnih enot), kar zajema občine Ptuj, Žetale, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč, Gorišnica, Markovci, Kidričevo, Hajdina, Dornava, Destrnik, Juršinci, Trnovska vas, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, Oplotnica, Lenart, Sveta Ana, Benedikt, Cerkvenjak in Ormož, Cirkulane, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Središče ob Dravi, Makole in Poljčane. V skupnem zajema območje kar 10.824 članov Kmetijsko gospodarske zbornice. Ti bodo na volitvah imeli aktivno in pasivno volilno pravico.

Volitve za fizične osebe bodo potekale v nedeljo, 17. maja 2020, ko se bo na območju 10 volilne enote volilo štiri člane sveta zbornice in deset članov sveta območne enote KGZS.

Skupno se na celotnem območju Republike Slovenije voli 54 članov v svet zbornice in kar 137 članov v svete območnih enot.

Zainteresirani kandidati lahko kandidaturo v skupini fizičnih oseb vložijo kot skupina članov zbornice, ki morajo kandidaturi predložiti najmanj 20 podpisov članov zbornice ali kot organizacija kmetov, ki mora kandidaturi predložiti najmanj 10 podpisov članov zbornice. Rok za vložitev dokumentacije na zbornico je 22. 4. 2020

Hkrati letos potekajo volitve za pravne osebe v svet KGZS in svet območne enote KGZS za pravne osebe, ki so lastnice kmetijskih in gozdarskih zemljišč in imajo registrirano kmetijsko dejavnost.

Več informacij najdete na naslednji povezavi.