Vlada zagotovila gradnjo oskrbovanih stanovanj in stanovanj za mlade družine

Hrib-Loški potok

Vlada zagotovila gradnjo oskrbovanih stanovanj in stanovanj za mlade družine občini Loški Potok

Vlada je s sklepom v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023 uvrstila nov projekt, to je Medgeneracijski center in stanovanja Hrib v občini Loški Potok, v katerem bodo urejena oskrbovana stanovanja in stanovanja za mlade družine.

V občini Loški Potok je dom starejših občanov, katerega kapacitete ne zadostujejo trenutnemu stanju. Investicija predstavlja rekonstrukcijo obstoječega objekta ter prizidavo novega. V pritličju bodo urejeni novi prostori oskrbovanih stanovanj in prostori za društvo kmečkih žena za razne dejavnosti, v nadstropju pa bodo nova neprofitna stanovanja za mlade družine. Z izvedbo investicije bodo zagotovljeni boljši pogoji za življenje vseh prebivalcev občine, celovita oskrba starejših občanov v domačem kraju, zmanjšan zaostanek v razvoju v primerjavi z bolj razvitimi deli države ter ustvarjeno privlačno okolje za mlade družine.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo v letu 2020 za investicijo zagotovilo sredstva v višini 48.587,23 evrov. V letu 2021 bo ministrstvo zagotovilo sredstva v višini 451.412,77 evrov, sredstva v višini 650.898,96 evrov pa bo zagotovila občina. Predviden zaključek investicije je v letu 2021.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti