Vlada Republike Slovenije je začasno določila najvišje veleprodajne cene določenih naftnih derivatov

Cena goriva
Cena goriva. Foto: Pixabay

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o dopolnitvah Uredbe o določitvi cen določenih naftnih derivatov, s katero je začasno določila še najvišji dovoljeni veleprodajni ceni neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva.

 

Najvišja dovoljena veleprodajna cena z davkom na dodano vrednost za motorni bencin NMB-95 tako znaša 1,483 evra na liter, za dizel pa 1,521 evra na liter. To je končna najvišja možna bruto veleprodajna cena, ki jo veletrgovci lahko zaračunajo pri preprodaji in vključuje tudi DDV. Sprememba podaljšuje veljavnost ukrepov do vključno 30. aprila 2022.

Najvišja dovoljena veleprodajna cena je za 0,02 evra na liter nižja od določene drobnoprodajne cene. Cena je določena na podlagi ocene, da takšna razlika med drobno in veleprodajno ceno predvsem omogoča prodajo derivatov tudi malim trgovcem, ki jim veletrgovci v zadnjem obdobju niso dobavljali ustreznih količin goriv.

Prav tako je vlada sklenila, da bo za čas trajanja sprejetega ukrepa določila nadomestilo podjetjem, katerim ta ukrep povzroča občutno škodo. Nadomestilo bo določila z odlokom po izteku ukrepa. Posledično podjetjem vlada nalaga, da zaradi ukrepa določitve najvišje dovoljene drobnoprodajne in veleprodajne cene naftnih derivatov, ne smejo prenehati prodajati omenjenega blaga.