Vlada neučinkovito izvaja Načrt za okrevanje in odpornost, ogroža trajnostni razvoj države

Zamude pri črpanju evropskih sredstev za okrevanje in odpornost ogrožajo trajnostni razvoj Slovenije, opozarja poslanska skupina Slovenske demokratske stranke.

 

Vlada je pri izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) neučinkovita, kar ogroža trajnostni razvoj države. Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke zahteva sklic nujne seje Odbora za finance, na kateri bodo obravnavani ukrepi za izboljšanje uporabe sredstev iz evropskih skladov in pospešitev trajnostnega razvoja Slovenije.

Načrt za okrevanje in odpornost vključuje podporo za zeleni prehod, digitalno preobrazbo, gospodarstvo, raziskave in razvoj, izobraževanje, zdravstvo, socialno varnost in stanovanjsko politiko. Vendar pa vlada še vedno ni predstavila konkretnih ukrepov za izboljšanje stanja niti ukrepov za odpravo zamud pri doseganju uveljavitve mejnikov.

Zaradi neučinkovitega izvajanja NOO se država sooča z zamudami pri naložbah na področjih, ključnih za trajnostni razvoj, kar povečuje tveganje za izgubo evropskih sredstev. Evropski parlament je Slovenijo izpostavil kot problematično državo glede črpanja sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost, kar ogroža izvedbo nujnih reform in izboljšav ter naložbe na področjih, pomembnih za ljudi in gospodarstvo.

Predlagani sklepi Odbora za finance vključujejo pripravo akcijskega načrta za optimalno in hitrejše koriščenje sredstev ter preučitev možnosti prenosa izvajanja NOO iz Ministrstva za finance na novo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Vlada naj Državni zbor RS seznani z ukrepi za izboljšanje stanja na področju uporabe nepovratnih sredstev iz evropskih skladov najkasneje do 15. maja 2023.

Zaradi neučinkovitega izvajanja NOO vlada ogroža trajnostni razvoj države. Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke opozarja na potrebo po takojšnjem ukrepanju, da se zagotovi učinkovita uporaba sredstev in izvedba nujnih reform ter pospeši trajnostni razvoj.

MR