Vlada na predlog Ministrstva za obrambo zagotovila sredstva v višini 6.500.000 evrov lokalnim skupnostim za poplačilo dela nastalih stroškov v času epidemije covida-19

Kako bo potekalo življenje v jeseni? Foto: Pixabay

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji na predlog Ministrstva za obrambo sprejela sklep, da se lokalnim skupnostim zaradi aktiviranja Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh zagotovi sredstva za poplačilo dela nastalih stroškov na področju zaščite, reševanja in pomoči v času epidemije nalezljive bolezni covid-19 v višini 6.500.000 evrov.

 

Sredstva se bodo zagotovila iz sredstev splošne proračunske rezervacije, oblikovane za namene obvladovanja epidemije nalezljive bolezni covid-19. Vlada Republike Slovenije je naložila Ministrstvu za obrambo, da prek Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje izvrši prvi del tega sklepa ter Ministrstvu za finance, da izvrši drugi del tega sklepa.

Minister za obrambo mag. Matej Tonin je ob tem poudaril, da je podpora lokalnih skupnosti ključna za učinkovit spopad z epidemijo. Lokalne skupnosti imajo v teh razmerah ključno vlogo, saj so dolžne zagotavljati osnovne življenjske pogoje za občane in občanke v razmerah razglašene epidemije, izvajanje dejavnosti javnih služb ter pomoč in oskrbo najranljivejšim skupinam. »Zato gredo ta sredstva v prave v roke in v neposredno dobrobit prebivalstva,« je še poudaril minister Tonin. Slovenske občine bodo v povprečju prejele 30.000 evrov.

V Republiki Sloveniji je bila 12. marca letos razglašena epidemija nalezljive bolezni covid-19. Sprejeti so bili različni ukrepi s ciljem omejitve prenosa virusa SARS-CoV-2 med ljudmi, med njimi tudi – za podporo zdravstvenemu sistemu in za izvajanje sprejetih ukrepov države –  aktiviranje Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh.

Z državnim načrtom je tudi predvideno, da ob njegovem aktiviranju stroške krije država. Odziv ob epidemiji nalezljive bolezni temelji na lokalnih skupnostih in se izvaja preko občinskih štabov Civilne zaščite, ki so neposredno prevzeli breme izvajanja vseh ukrepov in aktivnosti v zvezi s covidom-19, in sicer iz naslova lastne pristojnosti in tudi kot podpora različnim državnim organom pri izvajanju njihovih pristojnosti na območju občine. Gre na primer za oskrbo ogroženih oziroma ranljivih skupin, zagotavljanje in razvoz toplih obrokov, dezinfekcijo in dekontaminacijo javnih ustanov in površin, organiziranje varstva, deljenje zaščitnih sredstev šolam, deljenje računalnikov in prevoze.

S sprejemom predloga država zmanjšuje stroške lokalnih skupnosti pri izvajanju ukrepov v zvezi s covidom-19, saj razen materialne pomoči v zaščitnih sredstvih od države niso prejele namenskih sredstev za poplačilo nastalih stroškov med epidemijo. Dodeljena sredstva bodo lokalne skupnosti uporabile za poplačilo stroškov, ki so jih krile iz svojih sredstev za zagotavljanje osebne zaščitne opreme, delovne pripomočke in sredstva ter upravičenih stroškov (potne stroške, stroške prehrane in nadomestila za uporabo lastnih sredstev) pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč oziroma prostovoljcev, vključenih v obvladovanje covida-19.