Vlada ignorira digitalni mrk na podeželju!

V digitalni dobi postaja dostop do kakovostnega interneta in širokopasovnega omrežja nujnost, ne le luksuz. Na ruralnih območjih, kjer se mlajše generacije izseljujejo v iskanju boljših možnosti, je to še bolj pomembno. Poslanka Suzana Lep Šimenko, SDS, je v zvezi s tem zastavila pomembna vprašanja vladi.

24

Poslanka je ministrico za digitalno preobrazbo, ministra za kohezijo in regionalni razvoj, ter ministrico za kmetijstvo pozvala k odzivu na probleme, ki so se pojavili pri gradnji optičnega omrežja na ruralnih območjih, zlasti v občinah Haloz, Majšperk in Žetale. Šimenko je izpostavila ključne težave s katerimi se soočajo lokalni prebivalci, med drugim tudi to, da izbrano podjetje samovoljno odloča o vključevanju hiš v omrežje, težave pri pridobivanju soglasij in pogodb, in neodzivnost podjetja na prošnje lokalnih prebivalcev.

V njenem poslanskem vprašanju je izpostavila štiri ključna vprašanja, na katera želi odgovore od vlade:

  1. Ali so ministrstva seznanjena s težavami pri gradnji širokopasovnega optičnega omrežja v haloških občinah?
  2. Kakšne ukrepe načrtujejo pristojni organi za odpravo težav pri gradnji širokopasovnega omrežja na omenjenem območju?
  3. Kdaj se bo pričela gradnja širokopasovnega interneta v preostalih haloških občinah in kakšen je načrt za izvedbo in dokončanje tega projekta?
  4. Kakšne ukrepe načrtujejo ministrstva in pristojni organi, da bi ruralnim občinam zagotovili nemoten dostop do interneta in širokopasovnega omrežja?

Suzana Lep Šimenko je jasno izpostavila, da je treba vsem prebivalcem zagotoviti enake pravice do dostopa do kakovostnega interneta in širokopasovnega omrežja, ne glede na to, ali živijo v mestu ali na podeželju. To je ključno vprašanje digitalne enakosti in skladnega regionalnega razvoja, ki ga vlada ne sme prezreti. Na odgovore vlade zdaj čakajo ne le poslanka, temveč tudi mnogi prebivalci teh občin, ki upajo, da bodo njihove težave s povezljivostjo kmalu rešene.

MR