Vlada govori eno, dela drugo! Ukinitev UE Ptuj!

Vlada v svojem programu navaja, da si bo prizadevala za pospešitev vzpostavitve regij v državi, kar bo omogočilo decentralizacijo razvoja. V imenu optimizacije poslovanja upravnih enot, pa nekatere ukinja, npr. UE Ptuj, tako da se bodo morali nekateri državljani za upravne zadeve voziti tudi po 60 kilometrov daleč.

 

V Programu za delo koalicije 2022 – 2026 so med drugim navedli, da si bo Vlada RS prizadevala za pospešitev vzpostavitve regij v državi, kar bo omogočilo decentralizacijo razvoja na področju vseh vrst politik. Prenovili naj bi zakonodajo s področja regionalnega razvoja s ciljem boljšega zagotavljanja javnega interesa.

Ministrstvo za javno upravo je pričelo s projektom reorganizacije oziroma optimizacije poslovanja upravnih enot. Mediji so poročali, da naj bi pri tem nastalo 12 regijskih upravnih enot. Upravna enota Ptuj, ki je trenutno četrta največja med vsemi upravnimi enotami v Sloveniji, pa bi postala le še izpostava. To bi pomenilo, da ne bi več reševala gradbenih zadev, nalog na področju dovoljenj za tujce in podobno.

Ukinitev Upravne enote Ptuj je po mnenju poslanke SDS Suzane Lep Šimenko nesprejemljiva, saj bi to namesto dostopnosti upravnih storitev državljankam in državljanom le to povsem otežilo in jih predvsem podaljšalo, tako za državljanke in državljane kot tudi za gospodarstvo.

Na primer državljanke in državljani bi se bili primorani voziti tudi do 60 kilometrov daleč, da bi opravili upravno storitev. Upravne storitve je potrebno približat državljankam in državljanom ne jih pa centralizirati.

Glede na navedeno poslanka Suzana Lep Šimenko iz SDS Vlado Republike Slovenije sprašuje naslednje:

1.     Zanima me, zakaj predlagate ukinitev Upravne enote Ptuj?

2.     Kakšni so razlogi za takšno reorganizacijo?

3.     Kaj bi to pomenilo za uporabnike upravnih storitev oziroma dostopnost upravnih storitev, saj bi se državljanke in državljani morali voziti tudi do 60 kilometrov daleč?

4.     Kaj bi ukinitev Upravne enote Ptuj pomenila za gospodarstvo?

5.     Zakaj takšno reorganizacijo predlagate brez sodelovanja lokalnih skupnosti na tem območju?

 

Vir: sds.si

MR