Vedno večja centralizacija!

Poslanec DZ RS Andrej Kosi

Poslanec Andrej Kosi je v pisnem poslanskem vprašanju naslovil pozornost na delo Delovne skupine za lokalno samoupravo, ustanovljene v mandatu aktualne vlade. Skupina, ki se je sestala 30. maja 2023, je razpravljala o spremembah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in problematiko brezplačnega prenosa premoženja države na občine. Kosi je izrazil zaskrbljenost, da niso bili navedeni podrobni podatki o sestavi skupine, dogovorih, časovnici ukrepov ter predlaganih spremembah zakona.

 

Kosi, ki je v svoji politični karieri znan po svojem ostrem in kritičnem pristopu k vladnim ukrepom, je zahteval pojasnila o delovanju skupine. V svojem pisanju se je obrnil na ministrico za javno upravo, gospo Sanjo Ajanović Hovnik, in ministra za kohezijo in regionalni razvoj, dr. Aleksandra Jevška, ter jima zastavil naslednja vprašanja:

  1. Kakšna je sestava Delovne skupine za lokalno samoupravo, kdo so člani? Zahteva se poimenski seznam članov v strokovnem svetu in organizacijo, ki jo ti zastopajo. Kosi je prav tako vprašal, kakšen je namen in cilji skupine.
  2. Kosi želi vedeti, kakšni so bili konkretni dogovori in sklepi na dosedanjih sestankih skupine ter kakšna je časovnica izvajanja ukrepov, ki so jih oblikovali na svojih sejah.
  3. Kosi sprašuje, kakšne spremembe Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja so predvidene in kdaj bodo uvedene.
  4. Za konec, Kosi sprašuje, kakšne ukrepe predlaga Delovna skupina za lokalno samoupravo za skladen regionalni razvoj.

Kosi je opozoril na dejstvo, da v programu za delo koalicije 2022 – 2026 ni zaslediti ukrepov vlade na področju decentralizacije in skladnega regionalnega razvoja, kljub temu, da je to eno izmed izpostavljenih ciljev. Poudarja, da bi ustanovitev pokrajin lahko pripomogla k bolj enakomernemu razvoju Slovenije, vendar trenutna vlada s svojimi aktivnostmi, kot je ukinitev Urada za demografijo s sedežem v Mariboru, sledi konceptu centralizacije.

Zastavljena vprašanja kažejo na željo poslanca Kosija po večji transparentnosti in jasnosti glede vloge Delovne skupine za lokalno samoupravo. Ostaja pa vprašanje, kako bosta ministrica Hovnikova in minister Jevšek odgovorila na ta vprašanja in ali bo vlada pokazala pripravljenost za bolj odprt in proaktiven pristop k regionalnemu razvoju.

MR