Varnost v občinah: Centralizacija ali zanemarjanje?

Poslanec DZ RS, Andrej Kosi

V zadnjem času so se pojavila številna vprašanja glede zmanjšanja števila policijskih postaj in števila policistov na terenu. Občina Ivančna Gorica, ki je ena od občin, kjer je prišlo do povečanega števila vlomov in kriminalnih dejanj, je zaskrbljena zaradi tega zmanjšanja. Povečanje kriminala in zmanjšanje števila policistov na terenu ne morejo biti naključje.

 

Poslanec SDS Andrej Kosi je zaradi zaskrbljenosti občanov in podjetnikov naslovil vrsto vprašanj na ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja. Glavno vprašanje, ki si ga zastavljajo občani in poslanec Kosi, je, zakaj je bilo sprejeto odločitev o zmanjšanju števila policijskih postaj in zmanjšanju števila policistov na terenu, kljub vedno večji potrebi po njihovi prisotnosti.

Občina Ivančna Gorica se ne sooča s težavami varnosti samo po sebi. V bližnji Občini Grosuplje je bilo zaznano podobno povečanje kriminalnih dejanj. Kot rešitev te problematike so se podjetniki odločili za samoorganizacijo in nočno varovanje svojih gradbišč in objektov. Vendar pa to ni trajna rešitev in tudi ni odgovornost občanov, da sami zagotavljajo svojo varnost.

Odgovornost države je, da zagotavlja varnost svojih državljanov, in zmanjšanje števila policijskih postaj in policistov na terenu to zagotovo ne pomaga. Razlogi, ki so bili navedeni za to odločitev, so bili slabe kadrovske in prostorske razmere. Vendar pa s prenehanjem kontrol na schengenski meji z Hrvaško bi morala biti osredotočenost na zagotavljanje notranje varnosti še večja.

V tem članku ne želimo odgovarjati na vsa vprašanja poslanca Kosi-ja, temveč želimo opozoriti na resnost situacije in potrebo po ponovnem premisleku o odločitvah, ki so bile sprejete. Če država ne more zagotoviti varnosti svojim državljanom, se mora vprašati, kje je šla narobe in kaj je mogoče narediti, da to popravi.

Varnost je osnovna človekova pravica in država mora storiti vse, da to pravico zagotovi. Upamo, da bo ministru Poklukarju uspelo najti rešitve za ta pereča vprašanja in da bodo občine, kot je Ivančna Gorica, spet občutile, da so varne.