VABLJENI K SOOBLIKOVANJU STRATEGIJE RAZVOJA IN TRŽENJA TURIZMA V MESTNI OBČINI PTUJ 2022-2028

V letu 2021 se je iztekla veljavnost obstoječi »Strategiji razvoja in trženja turistične destinacije Ptuj 2017–2021«, ki je trženjsko umestila Ptuj kot »staro mesto novih doživetij«, zato je Zavod za turizem Ptuj, po pooblastilu Mestne Občine Ptuj in v sodelovanju z zunanjim izvajalcem, pristopil k oblikovanju nove strategije turizma za obdobje do leta 2028. Sprejemala se bo predvidoma v začetku naslednjega leta. Gre za pomemben dokument, ki bi ga Zavod za turizem Ptuj želel sooblikovati z vami. Pripravili so anketna vprašalnika, s katerima vas prijazno vabijo k sodelovanju.

Vprašalnik izpolnite tukaj: https://www.1ka.si/mojptuj

Vprašalnik lahko izpolnite tudi v prostorih TIC-a Ptuj na Mestnem trgu 4.

Prav tako so pripravili poseben vprašalnik za strokovno javnost in turistične ponudnike (bolj poglobljena ocena stanja in razvojnih scenarijev). V primeru, da ocenjujete, da je ta verzija za vas ustreznejša, ga najdete na povezavi https://www.1ka.si/turizemptuj

Zaradi poletnega časa bo anketa odprta daljše časovno obdobje – vaše odgovore pričakujejo do vključno 10. septembra 2022, veseli pa bomo čimprejšnjega odziva.

Vir: www.ptuj.si