V torek pa končno v šolo!

Vrnitev v šolo
Vrnitev v šolo. Foto: Pixabay

I črne faze smo prešli na rdečo fazo

“Kar se tiče situacije na nacionalni ravni, smo za dobrega pol koraka iz črne faze prešli v rdečo. Ta prehod ni tako krepak, da bi nas to lahko navdajalo z velikim veseljem, je pa to napredek, ki sam po sebi ne bi zadoščal za kakršnokoli sproščanje, če ne bi tudi trendi, ki se nakazujejo za naslednjih 7 dni bili optimistični,” je uvodoma dejal predsednik vlade

Padajoči trendi so optimistični v večini slovenskih regij, in sicer v devetih od 12 statističnih regij, kjer se je prešlo tisto mejo, ki omogoča prvo delno sproščanje nekaterih ukrepov.

“V teh regijah bo praviloma od naslednjega tedna pouk v prvi triadi osnovnih šol potekal po C programu, se pravi v zmanjšanem obsegu, vendar v fizični obliki, odprti bodo tudi vrtci, zagotovljeno bo predšolsko varstvo, vendar tudi v skladu s strogimi ukrepi in navodili NIJZ,” je dejal predsednik vlade Janez Janša.

Vsi zaposleni v šolah se bodo v ponedeljek testirali

Vsi zaposleni v vrtcih in osnovnih šolah prve triade se bodo v ponedeljek testirali, tako da se bo pouk in varstvo praktično začelo v torek naslednji teden. Kot je poudaril premier je danes vlada veliko razpravljala o tem, kateri ukrepi so eventuelno dodatno potrebni za to, da tveganje ob teh sproščanjih ne bi poslabšalo epidemiološke slike v Sloveniji v prihodnje.

“Preučili smo ukrepe, ki jih sprejemajo v tem času v drugih državah EU in o nekaterih od teh ukrepov bo vlada odločala v prihodnjih dneh,” je dejal predsednik vlade Janez Janša.

Prav tako je predsednik vlade pojasnil, da je pripravljen načrt testiranja šolnikov in da je začetek pouka v teh šolah v teh regijah predviden v torek in ne ponedeljek, ki je v celoti posvečen testiranju.

“Načrt je bil pripravljen pred tedni in tu ne bi smelo prihajati do kakršnihkoli večjih problemov, tudi razporedi bodo takšni, da naj ne bi bilo dolgih vrst, izvajalci testiranja imajo že dovolj izkušenj, neposredno pa je to odvisno od ravnateljev in izvajalcev testiranja,” je dejal predsednik vlade

Do ponedeljka je še dovolj časa, da se podrobnosti uredi. Pri hitrem testiranju gre za neko dejavnost, ki ni novost in v ponedeljek je absolutno možnost to sicer relativno veliko število ljudi testirati in ta proces ponavljati tudi v prihodnosti, je ob tem dejal premier Janša.

Pri sproščanju ukrepov ne gre za novost in vsi postopki so znani že več mesecev

“Kar se tiče šolstva, je načrt, ki bo tokrat uporabljen, torej model C, bil predpisan, objavljen in komuniciran poleti, torej pet ali šest mesecev nazaj, torej to ni novost in šolniki ta model poznajo ali pa bi ga morali poznati;” je ocenil predsednik vlade.

Po njegovih besedah tudi testiranje ni nekaj zelo kompliciranega.

“Ministrica bo jutri podrobneje pojasnjevala vsa navodila, na sestanku s šolniki približno 2 tedna nazaj pa smo se dogovorili, da bo vlada odločitev sprejela v sredo, zato, da bo do naslednjega tedna, ko se bo pouk pričel, dovolj časa za vse priprave, torej, če je še kje kakšna nejasnost, je do ponedeljka še dovolj časa, da se nejasnosti pojasnijo in skomunicirajo,” je zaključil predsednik vlade Janez Janša.