Uprava RS za zaščito in reševanje je včeraj v podravski regiji podelila še zadnja letošnja priznanja Civilne zaščite (CZ). Na svečanem dogodku v vaškem domu v Prvencih v občini Markovci so se poleg nagrajencev zbrali pripadniki CZ, gasilci, pripadniki drugih reševalnih služb, Rdečega križa in Karitasa, policisti, pripadniki Slovenske vojske, župani in podžupani občin Spodnjega Podravja ter ostali vabljeni gostje in mnogi prostovoljci, ki so nepogrešljivi člen v sistemu opravljanja nalog zaščite, reševanja in pomoči.

Utrinek z letošnje zadnje regijske slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite, ki je bila včeraj v Prvencih v občini Markovci. Foto: Martin Ozmec

Janez Petrovič, včeraj osrednji govornik na regijski proslavi CZ, je na kratko orisal obdobje od lanskega do letošnjega mednarodnega dneva CZ v Sloveniji, ki so ga zaznamovali veliki požari v industrijskih objektih. Spomnil je na velik požar na Vrhniki maja lani, na požar v Prlekiji, kjer je zagorelo v podjetju za predelavo odpadnih sveč, julija lani so zagorele plastične mase in leseni sekanci v Straži. Poudaril je, da so analize ukrepanj ob teh industrijskih požarih pokazale, da se je sistem civilne zaščite odzval tako, kot je bilo treba in kot so narekovale razmere na terenu.

»Normalno je, da se ob odzivanju na tako različen spekter posledic nesreč pokažejo tudi pomanjkljivosti. Naj bodo to za vse tudi izzivi, ki jih boste reševali tako, da boste nadgrajevali in še izboljševali svoje delovanje. In tudi narava ostaja nepredvidljiva. Ne glede na vse civilizacijske dosežke in preventivne ukrepe nam vedno znova pokaže, kako ranljivi smo. Vremenske ujme predstavljajo vedno večjo grožnjo za našo varnost,« je med drugim še dejal Janez Petrovič v nagovoru prostovoljcem in ostalim, ki so po potrebi vključeni v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

V Podravju podeljenih 10 znakov Civilne zaščite
Mnogi prostovoljci in organizacije so letos prejeli tudi priznanja in nagrade Civilne zaščite, podeljenih pa je bilo 217 bronastih, 77 srebrnih in 33 zlatih znakov CZ, 30 plaket in kipec CZ za življenjsko delo, ki ga je prejel Milivoj Dolščak, glavni inšpektor Inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Letošnji dobitniki priznanj CZ v Spodnjem Podravju. Foto: TM

V Podravju sta vodja Izpostave URSZR Ptuj in poveljnik CZ za Podravje Dragomir Murko in Janez Petrovič bronaste zanke CZ podelila: Alešu Frležu, Primožu Korošaku, Kristjanu Kuncu, Vincencu Šircu, Francu Zemljariču, Družbi Vargas-Al iz Kidričevega, Elektru Maribor, območni enoti Ptuj in Radioklubu Cirkulane ob 50-letnici delovanja. Srebrni znak CZ sta prejela Roman Cafuta in Miran Horvat. Goste in nagrajence je nagovoril tudi župan občine Markovci Milan Gabrovec, v kulturnem programu pa so nastopili učenci OŠ Markovci.
TM, foto: TM in Martin Ozmec