V Slovenskih Konjicah poteka kongres Slovenske demokratske stranke

V Slovenskih Konjicah poteka 12. Kongres Slovenske demokratske stranke.  Na volilnem kongresu bodo izvoljeni člani Izvršilnega in Nadzornega odbora stranke za naslednja štiri leta, ter predsednik stranke. Poleg volitev ožjega vodstva bo predstavljenih tudi 5 resolucij. Kongres poteka pod sloganom »Gradimo Slovenijo« #zate.

Stranka je na kongresu podelila tudi posebna priznanja za zasluge. Podeljenih je bilo 8 zlatih priznanj ter eno diamantno priznanje, ki je najbolj eminentno priznanje, ki ga Slovenska demokratska stranka podeljuje izbranim članom. Slednje je prejel ptujčan, Miroslav Luci.

Na kongresu so bile vidne številne podpore visokih državnikov iz tujine. Besede podpore so podali madžarski predsednik vlade Viktor Orban, premier Hrvaške Andrej Plenković,  avstrijski kancler Sebastian Kurz, predsednik češke vlade Andrej Babiš, predsednik poljske vlade Mateusz Morawiecki, vodja poslanske skupine EPP Manfred Weber in drugi.

“Zelo sem vesel, da se lahko vsaj virtualno udeležim vašega kongresa in se ob tej priložnosti zahvalim za dobro sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo, predvsem pa za dobro sodelovanje med našima strankama”, je sporočil avstrijski kancler Sebastian Kurz.

Premier Češke, Andrej Babiš je dejal: “Slovenija ima pod vodstvom SDS trenutno eno najnižjih stopenj brezposelnosti in eno najvišjih stopenj rasti BDP v EU”.

Na kongresu bo predstavljenih 5 resolucij, ki se dotikajo najbolj perečih izzivov, s katerimi se sooča Slovenija. Le te naslavljajo vse družbene skupine, še posebej pa ranljive skupine, ki se potrebne posebne pozornosti politike.

1. Nosilna programska resolucija »Gradimo Slovenijo« utrjuje vrednote Slovenske demokratske stranke, izpostavlja dolžnosti odgovorne politike in utrjuje zaupanje v EU in njene institucije. Dotika se evropskih izzivov, izpostavlja potrebe po lastnih okoljskih prioritetah, ter aktivnosti za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Kot pomemben cilj si zastavlja odpravljanje revščine, zagotavljanje enakih izhodiščnih možnosti, ter ustvarjanje pogojev za vzpostavitev visokotehnološke in digitalne razvite družbe. Prav tako se dotika pomembnosti enakovrednosti spolov, ter skrbi za starejše.

2. Resolucija »Za obrambo ustavnih temeljev slovenske države« izpostavlja nevarnosti, ki pretijo slovenskemu ustavnemu redu, ter demokraciji. Ugotavlja, da nasprotniki demokracije napadajo Slovensko demokratsko stranko ter njenega predsednika. Cilj napadov ni zgolj omejitev stranke SDS, kot dejavnika modernizacije, temveč uvedbe nove (stare) družbene ureditve, utemeljene na marksizmu-leninizmu-kardeljizmu!

3. Resolucija »Oda mladosti« izpostavlja probleme mladih. Pretekle leve vlade so mlade sistematično zapostavljale, zato je prehod mladih v odraslost otežen. Resolucija je poiskala rešitve na področju nakupa prvih nepremičnin, štipendiranja, plačanih obveznih praks, izgradnje novih študentskih domov, povečane regionalizacije, zaradi katere mladi ne bi bili prisiljeni v selitev od doma. V skladu s podporo razvoju podeželja, uvaja tudi subvencije tudi za nakup izbranih živil v trgovinah in ekoloških kmetijah.

4. Resolucija »Ženska sem, vem, znam, zmorem« prepoznava potrebo po prizadevanju za enake možnosti med spoloma ter usmerja napore v zagotavljanje enakih možnosti za dekleta in ženske pri izobraževanju, dostopanju do trga dela, kariere in pri ustvarjanju družine. Med drugim predlaga ukrepe kot so promocija žensk v podjetništvu, povečanje sredstev za gradnjo novih vrtcev, ter uvedbo fleksibilnega delovnega urnika za ženske z otroki.

5. Resolucija »Za boljši jutri vseh generacij gradimo konkurenčno digitalno družbo« naslavlja potrebe starejših. Resolucija ugotavlja, da je Slovenija starajoča družba, kar zahteva veliko mero medgeneracijske solidarnosti, ki mora temeljiti na pravičnosti in poštenosti. Ob tem zavrača tezo, da je digitalizacija proces, ki zadeva zgolj mlade. Ravno nasprotno, digitalizacija je eden izmed procesov, v katerih morajo starejši aktivno sodelovati. Resolucija med drugim predlaga ukrepe kot je razbremenitev pokojninsko blagajne vseh bremen, ki niso posledica v času aktivne zaposlitve vplačanih prispevkov, uvedba demografskega sklada, ter zagotovitev možnosti oskrbe vsem starejšim, tudi z uvedbo konkurenčnosti na trgu dolgotrajne oskrbe.

Vir: sds.si