V Sloveniji med najdražjimi cenami elektrike v EU! Pomoč ne bo zadostna!

Zadnji dan decembrske redne seje državnega zbora poslanci obravnavajo vladni Predlog zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize., ki pa je po mnenju SDS pomanjkljiv in v teh zahtevnih časov ne bo prinesel pomoči, ki jo slovensko gospodarstvo resnično potrebuje.

 

Ohranitev nemotenega poslovanja gospodarstva je v času, ko se soočamo z energetsko krizo oziroma posledicami energetske krize, ključnega pomena za državo. V Slovenski demokratski stranki so že pri sprejemanju Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina ter novele Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, ki sta skupaj zagotovila okoli 86 milijonov evrov pomoči gospodarstvu, opozarjali, da pomoč gospodarstvu ne bo zadostna, kar se je v manj kot dveh mesecih izkazalo za realno, čeprav je vlada takrat zatrjevala nasprotno.

Pomoč ne bo zadostovala

V petek so obravnavali Predlog zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize s finančnimi posledicami za državni proračun v višini 975 milijonov evrov. Kljub zelo visokemu skupnemu znesku predvidene pomoči gospodarstvu pa predstavniki gospodarstva in delodajalcev jasno opozarjajo, da Predlog zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize ne rešuje osnovnega problema, to je visokih ponudb za zakup elektrike za leto 2023, saj uredba Vlade RS o mehanizmu določanja cen na ponudbe ni vplivala, zato bo tudi učinek zakona izjemno skromen oziroma nezadosten. Prav tako pa zakon gospodarstvu ne bo konkretno pomagal pri soočanju s posledicami energetske krize. Navedeno so opozorili tudi predstavniki gospodarstva in delodajalcev, ki so bili povabljeni na sejo Odbora za gospodarstvo na predlog Slovenske demokratske stranke.

V Slovenski demokratski stranki se zavedajo, da je pomoč gospodarstvu nujno potrebna, zato smo v vložili amandmaje, ki bi izboljšali predlog zakona in upoštevali stališča gospodarstva. Zato predlagajo, da se razširi krog upravičencev do pomoči za gospodarstvo za omilitev posledic energetske krize, saj energenti niso zgolj električna energija, zemeljski plin in tehnološka para, ampak vsi energenti, ki jih za opravljanje gospodarske dejavnosti uporabljajo pravne ali fizične osebe, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje gospodarske dejavnosti. Prav tako pa predlagajo, da se spremeni formula za izračun pomoči, saj bi se s tem povišala pomoč gospodarstvu, kar so v dopisu predlagali tudi predstavniki delodajalcev. Dodatno pa predlagamo, da se podaljša časovno obdobje v katerem lahko delodajalec posameznemu delavcu, s katerim ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, odredi delo s skrajšanim delovnim časom.

Izhajajoč iz navedenega vas pozivamo, da naše amandmaje podprete in pri pripravi in sprejemanju zakona, ki so namenjeni pomoči gospodarstvu, ne zgolj prisluhnete gospodarstvu, ampak ga tudi upoštevate. Ker pa je vsaka pomoč boljša, kot da pomoči sploh ni, v Slovenski demokratski stranki predlogu zakona ne bomo nasprotovali.

Vir: sds.si