V selekcijsko-poskusnem centru na Ptuju predstavili največji slovenski vrt

Semenarna Ljubljana, ki sodi v vrh ponudnikov kakovostnih semen, je minuli petek in soboto v selekcijsko-poskusnem centru na Ptuju že tradicionalno pripravila dan odprtih vrat. Znova je bil na ogled največji vrt v Sloveniji.

Foto: Semenarna Ljubljana

Oba dneva so pripravili vodene ogled po največjem slovenskem vrtu, obiskovalci pa so si lahko ob strokovnem vodenju ogledali več kot 1.000 vzorcev vrtnin, cvetlic in zelišč, vzgojenih iz semen, ki so na voljo v semenskih vrečicah Semenarne Ljubljana, s poudarkom na avtohtonih in udomačenih sortah.
Obiskovalci so se tokrat srečali s strokovnjaki Semenarne Ljubljana: Majdo Veis, Barbaro Lončar-Vrhovec in Darkom Vernikom. Za strokovne in praktične nasvete je bila na voljo tudi specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline, KGZ Maribor, Ptujčanka Miša Pušenjak.

Obiskovalce so že tradicionalno povabili na vodene oglede; foto: Semenarna Ljubljana

Tudi letos zanimivo in poučno v promocijskem vrtu

V ptujskem selekcijsko-poskusnem centru so bila predstavljena tudi različna zelišča in medovite rastline, ki so nepogrešljive na vrtovih ali balkonih in okenskih policah. Seveda ni manjkalo niti eksotičnih rastlin, ki so značilne za različne predele sveta. Možen je bil tudi ogled različnih parkovnih trat, posevkov krmnih trav in travno-deteljnih mešanic ter ostalih krmnih poljščin, poskusnega polja ozimnih in jarih žit ter sortnega poskusa krompirja.

V največjem vrtu v Sloveniji, na Ptuju, je lepo skozi vse letne čase; foto: Semenarna Ljubljana

Sicer pa Semenarna Ljubljana ohranja avtohtone slovenske sorte, udomačene sorte in razvija nove slovenske sorte. Tako skrbijo za sorte, ki so tipične za naše podnebje in prehranjevalne navade. S tem prispevajo k bogastvu slovenskega genskega rastlinskega materiala. Osnovno seme za več kot 60 sort vrtnin vzgajajo na Selekcijsko-poskusnem centru na Ptuju.

Iz osnovnega semena razmnožijo komercialno seme, ki ga prodajajo v svojih vrečicah pod blagovnima znamkama Semenarna Ljubljana in Valentin.

Semenarna Ljubljana vzdržuje semena za preko 70 različnih sort in 26 različnih rastlinskih vrst, od tega je 37 avtohtonih slovenskih sort.
Vir in foto: Semenarna Ljubljana