V pričakovanju blagovne znamke Kulinarične Haloze

Pet haloških gostincev in ptujska gostilna Ribič so se v sodelovanju z mlado haloško ekipo povezali v skupen projekt izbrane kulinarike, ki temelji na tradicijah, lokalnih sestavinah in vrhunskih haloških vinih. V torek 20. marca so ga na novinarski konferenci in skupnem kosilu v gostišču Pod goro predstavili številnim predstavnikom javnih medijev.

V Halozah pod sloganom ‘Haloze. Dežela tisočerih gričev.’ že tretjo leto teče proces oblikovanja skupnega haloškega turističnega območja. V drugi polovici prejšnjega leta so v produkciji Ars Poetoviensis in pod okriljem Zavoda za razvoj Haloz posneli dva turistična predstavitvena filma – teaserja, ki prikazujeta poletni in jesenski čas v tej edinstveni pokrajini, prenovljena je spletna stran www.haloze.net.

Novinarjem so predstavili zamisel nadaljevanja projekta ‘Haloze. Dežela tisočerih gričev.’ in razvoj blagovne znamke Kulinarične Haloze. Foto: Robi Železnik

Friderik Bračič, župan Občine Videm, haloški gostinci in člani ekipe, ki si prizadevajo razvijati Haloze kot vrhunsko turistično območje, so na novinarski konferenci predstavili zamisel nadaljevanja projekta ‘Haloze. Dežela tisočerih gričev.’ in razvoj blagovne znamke Kulinarične Haloze.
Ekipa iz domačega okolja
»Haloze premorejo vse, kar v tem trenutku potrebujejo, da jih lahko oblikujemo in ponudimo globalnemu turističnemu trgu kot neponovljivo, geografsko in kulturno zaokroženo pokrajino,« pojasnjuje Slavko P. Dobnik, avtor koncepta haloškega turističnega območja in turističnih predstavitvenih filmov ter vodja projekta ‘Haloze. Dežela tisočerih gričev.’ »Naše izhodišče je, da naj ljudje iz Haloz živijo in delajo v Halozah – in prav turizem, ki vključuje zelo širok krog vsebin in dejavnosti, je v doseganju tega cilja odločilen. Sedaj smo v procesu povezovanja turističnih ponudnikov. Zato je odlično, da je iz vrst gostincev prišla pobuda, da se združijo v projektu Kulinarične Haloze.«
V procesu snemanja haloških turističnih predstavitvenih filmov je Slavko P. Dobnik zbral ekipo mladih haloških strokovnjakov, ki so pripravljeni še naprej odločilno prispevali k razvoju turističnega območja: Maja Glaser Bedenik, znana haloška kulturnica, je zadolžena za kulturo in kulturno povezovanje Haloz z zunanjim svetom, Robert Železnik je diplomiral iz medijskih komunikacij in prevzema ta del projekta, Klemen Junger, ki končuje študij na prestižni Wine Academy Austria, dela na haloškem vinu in kulinariki, Peter Cafuta v Halozah razvija biodinamično kmetijo in je zadolžen za povezovanje kmetij v skupno blagovno znamko, Jani Vuk, lastnik priznanega gostišča Špajza, je vodja haloških gostincev.

Odličnost iz Haloz Foto: Robi Železnik

Gostišča – nosilci kulture
»Gostišča so ključna v vseh okoljih, ki stremijo k razvoju lastnih turističnih območjih in k ponudbeni odličnosti. So vozlišča ponudbe hrane, vina, lokalnih surovin, nastanitev, informacij. Gostišča so pomembni nosilci kulture in tradicij. V njih se srečujemo in družimo ljudje. Vse to imamo pred očmi, ko skupaj z ekipo projekta ‘Haloze. Dežela tisočerih gričev.’, s kmetijami in vinarji iz Haloz gradimo haloško gostinsko ponudbo,” pridaja Jani Vuk.

Haloški gostinci so v gostišču Pod Goro pripravili izbrano haloško kulinariko. Foto: Robi Železnik

»S Kulinaričnimi Halozami želimo kulinariko, ki temelji na tradiciji, hkrati pa je sodobna in svetovljanska, postaviti na najvišjo raven. Zaveza nas gostincev je, da vanjo vključimo čim več zdravih, ekološko in sonaravno pridelanih sestavin haloških kmetij. Hode bodo spremljala izključno vrhunska haloška vina. Pristno haloško torej tudi na krožniku in v kozarcu.«

V Kulinarične Haloze so v tem trenutku vstopili gostišče Majolka, gostilna Svenšek iz Sel, gostišče Špajza, Turistična kmetija Pungračič, gostišče Pod Goro in ptujska gostilna Ribič. Šest hodni haloški meni je v vseh naštetih gostiščih že v tem trenutku na razpolago po naročilu.

Foto: Robi Železnik

Svoj prvi haloški šest hodni meni z vrhunskimi haloškimi vini in sestavinami so sredi februarja postregli partnerjem v oblikovanju destinacije, županom in drugim predstavnikom sedmih haloških občin in Občine Rogatec, ki so podprle snemanje haloških predstavitvenih filmov. Do jeseni nameravajo z ekipo pripraviti študijsko turo na tematiko haloške kulinarike.

Pristno haloško na krožniku in v kozarcu. Foto: Robi Železnik

Nujna je povezava k nadaljnji prepoznavnosti Haloz
»Tudi tokrat se je pokazalo, kako lahko v prihodnosti s ponosom predstavljamo območje Haloz v kulinariki, enologiji in tradicijah,« je po skupnem kosilu z novinarji povedal videmski župan Friderik Bračič: »Na lokalni ravni se moramo nujno povezati in oblikovati podporo k nadaljnji prepoznavnosti naših krajev. Oblikovati moramo javni zavod, ki bo skrbel za vse oblike organiziranja in promocije skupnega haloškega turističnega območja. Prepričan sem, da bodo v ta zavod vstopile vse haloške občine.”

Drago Bulc, predsednik Združenja turističnih novinarjev Slovenije, pa je pridal: »Glede na splošni turistični razcvet Slovenije je pobuda za turistično povezovanje Haloz prišla v pravem trenutku. Navdušen sem, da si turistični zanesenjaki iz tega območja prizadevajo združiti turistično ponudbo celotnih Haloz. Pomembno je, da prihajajo iz same pokrajine. Da bi to lahko v praksi uresničili, pa nujno potrebujejo organizacijo, ki bo vse pozitivne interese in prizadevanja tudi operativno povezovala in skupaj, doma in v tujini, spodbujala turistično promocijo. Kulinarična in enološka ponudba Kulinaričnih Haloz, ki smo jo lahko pokusili v gostišču Pod Goro, je izvrstna!«

Slavko P. Dobnik, foto: Robi Železnik