V Občini Videm predstavili zaključke projekta Vino Haloze

Od ustanovitve Vinarske zadruge Haloze spomladi 2016 je za zadrugo projekt Vino Haloze največji in strateško pomemben projekt. Predstavlja namreč pomemben prispevek v prestrukturiranju vinogradništva, ki je najpomembnejša panoga v Halozah.

Foto: Poslovni center Halo

Operacija Povezovanje in blagovna znamka za kakovost vin iz Haloz se počasi zaključuje in predstavitev zaključkov projekta Vino Haloze je bila v začetku tega tedna v Občini Videm.

Po uvodnem nagovoru in pozdravu 22. vinske kraljice Slovenije Katarine Pungračič in predsednika Vinarske zadruge Haloze Jožefa Šmigoca, so bile predstavljene izvedene aktivnosti projekta, izhodišča za kakovost vin iz Haloz, študija izhodišč za vzpostavitev blagovne znamke in celostna grafična podoba Vinarske zadruge Haloze.

Vinarje in ostale goste je v Vidmu nagovorila vinska kraljica Slovenije Katarina Pungračič; foto: Poslovni center Halo

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Jožef Šmigoc je povedal, da je celotna vrednost operacije blizu 302 tisoč evrov, pa tudi, da so bile v okviru projekta bile izvedene vse predvidene aktivnosti. Projekt Vino Haloze je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj- Ukrep CLLD, ki ga koordinira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in 20 članov zadruge.

Sicer pa se projekt izvaja v okviru uresničevanja ciljev Strategije lokalnega razvoja – LAS Haloze, so pojasnili na nedavni predstavitvi projekta v Občini Videm, ob tem pa znova poudarili, da je nosilec projekta Vinarska zadruga Haloze s 33 člani skupaj s partnerji Društvom vinogradnikov in sadjarjev Haloze ter KGZ Zavod Ptuj in KGZ Zavod Maribor.

Glavni cilj operacije je vzpostavitev enotne vinske blagovne znamke na celotnem območju Haloz; foto: Poslovni center Halo

Izdelana je tudi že celostna grafična podoba

Glavni cilj operacije je vzpostavitev enotne vinske blagovne znamke na celotnem območju Haloz, ki bo povezala vinogradnike in vinarje tega območja in bo hkrati sinonim za kakovostno in/vrhunsko vino iz vinorodnega podokoliša Haloze. Na podlagi zbiranja ponudb je bilo za izdelavo celostne grafične podobe izbrano podjetje JUHUHU.

Ključna sestavina blagovne znamke je visokokakovostno polnjena steklenica vina, zato so aktivnosti operacije vsebovale študijo, delavnice in strokovna predavanja, ki so dala teoretično osnovo za kakovosten produkt.

Prva uradna polnitev v Halozah bo letos novembra

Za kakovostno polnjenje pa je bila kupljena mobilna polnilna linija, ki bo poleg kakovosti prinesla tudi nižji strošek polnitve na steklenico. Polnilna linija Costral, ki je proizvedena v Franciji, je instalirana na tovorno vozilo in ima kapacitete 2.000 steklenic na uro. Je popolnoma avtomatizirana in tehnološko najnovejše izpopolnjena. Sestavljena je iz več avtomatiziranih modulov od filtracije, sterilizacije, polnjena, pranja, etiketiranja. Na javnem naročilu je bilo kot dobavitelj polnilne linije izbrano podjetje Fabijan. Predstavitev mobilne polnilne linije in prva uradna polnitev pa bo že letos novembra.
Foto: Poslovni center Halo