V občini Sveta Ana 2x več okuženih v enem dnevu

Sv. Ana
2x več okuženih v Sv. Ani. Foto: www.sv-ana.si

Ob 24:00 uri včeraj 23.3.2020 je po znanih rezultatih v Sloveniji poskočilo število okuženih na 526 okuženih.

V domu za ostarele v Šmarje pri Jelšah, umrla že druga oseba v dveh dneh. V Sloveniji je do sedaj skupaj umrlo 5 oseb.

Drastično povečanje v občini Sveta Ana

Občina Sveta Ana ima skupaj 1.135 prebivalcev. Iz včeraj na danes je število okuženih poskočilo za 2 krat. Včeraj sta bili pozitivna na testu koronavirusa 2 osebi, danes so že 4.

To pomeni veliko nevarnost za tako majhen kraj.

Vse prebivalce pozivamo naj ostanejo doma in naj dosledno skrbijo za razkuževanje rok.

V večini gre za kmetijsko območje, zato predlagamo, da se vsi prebivalci podučijo o ukrepih na področju kmetijstva s strani Vlade RS.

V občini Sveta Ana še vedno narašča število okuženih. V Ormožu 2 krat več okuženih v preteklem dnevu

Najnovejše informacije o okuženih v Sv. Ani. Všečkajte stran

 

Ukrepi na področju kmetijstva

  • oboleli nosilec ali član kmetijskega gospodarstva bo prejel nadomestilo v višini 80% minimalne plače. Odpisali se mu bodo tudi prispevki, ki se štejejo kot plačani

  • do odloga plačila prispevkov (do dveh let) bodo opravičeni nosilci ali člani kmetijskega gospodarstva

  • plačilo dajatve za katastrski dohodek se zniža za 50 %

  • nadomestilo zaradi izpada odhodka na kmetiji

  • ribiči so upravičeni do nadomestil plačila priveza v ribiških pristaniščih v višini 40 %

  • zniža se plačilo vodnega povračila v višini 40 % za gojitelje vodnih organizmov

Že sprejeti ukrepi:

Ukrepi na trgu kmetijskih pridelkov, živil, živali in gozdno lesnih sortimentov med drugim prinašajo omejitev ali prepoved dajanja na trg posamezne skupine, posameznega kmetijskega pridelka, živila ali živali za hrano ljudi na ozemlje druge države članice EU ali izvoz v tretje države;

Omejitev višine cen kmetijskega pridelka, živila ali živali za hrano ljudi, ki se določi na enoto kmetijskega pridelka, živila ali živali;

Določitev začasnega upravljavca kmetije, če nosilec ali člani kmetije ter zaposleni na kmetiji zaradi posledic virusa niso zmožni opravljati pridelave kmetijskih pridelkov ali izvajati reje živali;

Omejitev ali prepoved dajanja na trg gozdnih lesnih sortimentov, sekancev ter lesnih peletov z območja druge države članice EU oziroma uvoz iz tretje države;

Preberite še:

V občini Sveta Ana še vedno narašča število okuženih. V Ormožu 2 krat več okuženih v preteklem dnevu

Število okuženih na 1.000 prebivalcev po občinah

MR