V Občini Središče ob Dravi bo aktualni župan Jurij Borko vnovič kandiral

Jurij Borko, župan Občine Središče ob Dravi, ki občino uspešno vodi vse od 2007, je napovedal vnovično kandidaturo na letošnjih lokalnih volitvah na listi SDS.

Odločitev, da bo znova kandidiral za župansko mesto, je sprejel komaj pred dobrim mesecem, je po povedal Jurij Borko. Odločitev naj ne bi bila ravno enostavna, saj se je bolj nagibal k temu, da več ne kandidira, a ga je h kandidaturi vzpodbudilo predvsem nadaljevanje nekaterih začetih programov, ki jih želi uspešno zaključiti.

V politiki na lokalni ravni ima veliko izkušenj, kar je verjetno tudi njegova prednost pred ostalimi kandidati. »Vsekakor ima vsak aktualni župan prednost pred ostalimi, posebej če ni prihajalo do nekih nepravilnosti in konfliktov na ravni občinskega sveta in posebej z občani. K temu vsekakor dajejo prednost že izvedeni programi, investicije in dostopnost za probleme, tako župana kot občinske uprave,« pravi Borko, ki dodaja, da občina potrebuje župana, ki bo delal v dobro in za razvoj občine.

Prva leta vlagali v projekte infrastrukture

Občina Središče ob Dravi se razprostira na 31 kvadratnih kilometrih, leži med Dravo in goricami, sestavljajo pa jo naselja: Godeninci, Središče ob Dravi, Šalovci, Grabe in Obrež. V občini živi okrog 2.300 prebivalcev.

Sicer pa so v Občini Središče ob Dravi, ki se je leta 2007 odcepila od ormoške občine, uspeli veliko narediti, občino razvojno dvigniti in dokončati kar nekaj večjih naložb. Župan Borko ob tem pojasni, da so prva leta v občini in v prvi finančni perspektivi predvsem delali na pomembnih projektih infrastrukture, kjer so bili zelo podhranjeni.

Središki Jurij Borko (na levi) v družbi župana prijateljske občine Mislinja; foto: arhiv Jurij Borko

Gradili so ceste, vodovod, kanalizacijo, pločnike, urejali javno razsvetljavo in optiko, razvoj so peljali na področju šolstva in predšolske vzgoje, urejali so kulturne dvorane, trge v naseljih, poslovno cono. Borko je posebej ponosen, da jim je uspelo v celoti obnoviti šolsko zgradbo ter izpeljati velik projekt kanalizacije in čistilne naprave.

Uspešni tudi pri pridobivanju dodatnih sredstev pri posameznih investicijah

»V prvi finančni perspektivi v letih 2007-2015 smo kljub temu, da v letu začetka delovanja občine nismo imeli pripravljenega nobenega projekta – bil je samo idejni projekt za obnovo OŠ iz bivše skupne občine – počrpali okrog 10,5 milijona EUR evropskih in državnih sredstev; kohezija, regionalna sredstva, Južna meja, Ukrep 322-Razvoj podeželja, ministrstva, kar pomeni okrog 4.700 EUR na prebivalca. To je sigurno povprečje, ki ga ni dosegla nobena občina. Deleži sofinanciranja so bili najnižji 40%, največ pa 85%, pri kanalizaciji 91%.

Poiskati investitorja za Poslovno cono Lipje, pri občanih spodbuditi podjetniški duh

“Še vedno manjka nekaj infrastrukture, če samo omenim področje vodovoda, cest in pločnikov, več je potrebno narediti na pogojih za gospodarstvo, kmetijstvo, dopolnilne dejavnosti na kmetijah, eko in bio turizem. Vsekakor je tu potrebna tudi privatna iniciativa in več podjetniškega duha pri občanih, kar malo pogrešam. Vsekakor pa moramo poiskati kakšnega investitorja v Poslovno cono Lipje, za katero so izvedeni vsi prostorski postopki. Cono oglašujemo na različnih portalih,« je povedal središki župan Borko.

Število prebivalcev pada, občina stavi na razvojno zastavljene programe

Ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta, za mlade, programi za kmetijstvo, dopolnilne dejavnosti, bio turizem, dobre zgodbe, prijazni in delovni ljudje, vse to so načrti za prihodnost Občine Središče ob Dravi, je prepričan Borko, ki stavi tudi na ohranjanje podeželja. Na tem področju ima namreč njegova občina veliko priložnosti, kar povedo in pokažejo velikokrat tisti, ki pridejo na obisk v občino.

Tudi takih slavnostnih dogodkov je bilo v Občini Središče ob Dravi v preteklosti kar nekaj. Župan Borko je peti z desne; foto: arhiv Jurij Borko

»Število prebivalcev je v 10 letih padlo za 10% in upravičeno se lahko sprašujemo, kaj bo za 20, 30 let, če se bo ta trend nadaljeval. Čakati na državo, da bo skrbela za skladen regionalni razvoj jer utopija, zato se moramo upreti na lastne sile, razvijati dejavnosti in programe, ki bodo pomenili obstoj tega podeželskega območja. Zelo pomembno je tudi sodelovanje s sosednjimi občinami, posebej na področju skupnega urejanja zadev, kot so investicije, skupna občinska uprava, gospodarske javne službe,« meni Borko, ki v ospredje postavlja tudi odprt odnos z občankami in občani, s katerimi je po njegovem potrebno težave sproti odpravljati.

In kaj aktualni središki župan Jurij Borko sporoča svojim občanom pred jesenskimi volitvami? »Naj se udeležijo jesenskih volitev, svoj glas pa naj oddajo tistemu, za katerega so prepričani, da bo delal v dobro lokalne skupnosti,« je še povedal Borko.
Foto: arhiv Jurij Borko